Poštovní fondy ve Finančních centrech

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Akciový 770000001170 1,2160 18. 09. 2019 8,42 % akciový fond
ČSOB Akciový dividendových firem BE6239644220 1 683,9100 18. 09. 2019 6,64 % akciový fond
ČSOB Akciový realitní CZ0008472222 0,8848 18. 09. 2019 6,26 % akciový fond
ČSOB Akciový střední a východní Evropa CZ0008472610 0,5953 18. 09. 2019 3,13 % akciový fond
ČSOB Akciový vodního bohatství BE0947250453 1 379,6100 18. 09. 2019 4,51 % akciový fond
ČSOB Asijského růstu 4 LU0306697037 10,0000 29. 02. 2012 3,35 % zajištěný
ČSOB Asijského růstu 5 BE0947752623 10,0700 28. 02. 2013 1,57 % zajištěný
ČSOB Asijský click 1 LU0337400856 11,0100 28. 09. 2012 2,38 % zajištěný
ČSOB Asijských šampiónů 2 LU0311893811 10,0100 28. 09. 2012 1,94 % zajištěný
ČSOB Bankovního růstu 1 LU0292714531 10,0300 31. 05. 2011 2,96 % zajištěný

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy