Poštovní fondy ve Finančních centrech

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Akciový 770000001170 1,0574 18. 01. 2019 5,06 % akciový fond
ČSOB Akciový dividendových firem BE6239644220 1 574,7400 18. 01. 2019 7,39 % akciový fond
ČSOB Akciový realitní CZ0008472222 0,7612 18. 01. 2019 2,59 % akciový fond
ČSOB Akciový střední a východní Evropa CZ0008472610 0,6023 18. 01. 2019 7,46 % akciový fond
ČSOB Akciový vodního bohatství BE0947250453 1 264,7500 18. 01. 2019 7,15 % akciový fond
ČSOB Asijského růstu 4 LU0306697037 10,0000 29. 02. 2012 3,35 % zajištěný
ČSOB Asijského růstu 5 BE0947752623 10,0700 28. 02. 2013 1,57 % zajištěný
ČSOB Asijský click 1 LU0337400856 11,0100 28. 09. 2012 2,38 % zajištěný
ČSOB Asijských šampiónů 2 LU0311893811 10,0100 28. 09. 2012 1,94 % zajištěný
ČSOB Bankovního růstu 1 LU0292714531 10,0300 31. 05. 2011 2,96 % zajištěný

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy