Poštovní fondy na poště

Aktuálně nabízené fondy

  Český název ISIN Hodnota 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Bohatství 770000002244 2,2863 3,66 % smíšený fond
ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630 960,9900 - smíšený fond

Přehled všech fondů

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Flexibilní plán BE6277441869 985,0100 18. 09. 2019 0,61 % smíšený fond
ČSOB Konzervativní BE0174399908 1 467,2700 18. 09. 2019 0,15 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro květen 95 LU0890308033 962,3900 17. 09. 2019 -2,23 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro listopad 95 LU0959924803 953,6900 17. 09. 2019 -0,89 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro srpen 95 BE0947167590 962,2900 18. 09. 2019 -1,87 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro únor 95 BE6209681327 1 059,7000 18. 09. 2019 0,07 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený BE0174401928 1 247,2300 18. 09. 2019 1,53 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený dividendový CZ0008474228 0,9980 17. 09. 2019 1,36 % smíšený fond

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy