Poštovní fondy na poště

Aktuálně nabízené fondy

  Český název ISIN Hodnota 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Bohatství 770000002244 2,1360 2,02 % smíšený fond
ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630 943,6600 - smíšený fond

Přehled všech fondů

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Flexibilní plán BE6277441869 953,9100 18. 01. 2019 0,31 % smíšený fond
ČSOB Konzervativní BE0174399908 1 432,0500 18. 01. 2019 -0,19 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro květen 95 LU0890308033 967,9400 17. 01. 2019 -2,20 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro listopad 95 LU0959924803 936,5900 17. 01. 2019 -1,66 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro srpen 95 BE0947167590 965,6100 18. 01. 2019 -2,18 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro únor 95 BE6209681327 1 040,6400 18. 01. 2019 -0,94 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený BE0174401928 1 193,1000 18. 01. 2019 1,24 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený dividendový CZ0008474228 0,9533 17. 01. 2019 1,06 % smíšený fond

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy