Poštovní fondy na poště

Aktuálně nabízené fondy

  Český název ISIN Hodnota 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Bohatství 770000002244 2,2531 2,87 % smíšený fond
ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630 953,5100 - smíšený fond

Přehled všech fondů

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Flexibilní plán BE6277441869 977,8600 13. 08. 2019 -0,01 % smíšený fond
ČSOB Konzervativní BE0174399908 1 465,5300 13. 08. 2019 0,05 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro květen 95 LU0890308033 954,4300 12. 08. 2019 -2,73 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro listopad 95 LU0959924803 946,1500 12. 08. 2019 -1,21 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro srpen 95 BE0947167590 955,5200 13. 08. 2019 -2,38 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro únor 95 BE6209681327 1 048,0100 13. 08. 2019 -0,54 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený BE0174401928 1 232,7600 13. 08. 2019 0,88 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený dividendový CZ0008474228 0,9882 14. 08. 2019 0,79 % smíšený fond

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy