Poštovní fondy na poště

Aktuálně nabízené fondy

  Český název ISIN Hodnota 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Bohatství 770000002244 2,2096 2,59 % smíšený fond
ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630 958,3500 - smíšený fond

Přehled všech fondů

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Flexibilní plán BE6277441869 967,5200 20. 03. 2019 0,29 % smíšený fond
ČSOB Konzervativní BE0174399908 1 444,3100 20. 03. 2019 -0,20 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro květen 95 LU0890308033 967,2300 20. 03. 2019 -2,15 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro listopad 95 LU0959924803 947,6000 20. 03. 2019 -1,19 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro srpen 95 BE0947167590 964,9500 20. 03. 2019 -2,10 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro únor 95 BE6209681327 1 053,6500 20. 03. 2019 -0,21 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený BE0174401928 1 217,8600 20. 03. 2019 1,05 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený dividendový CZ0008474228 0,9786 20. 03. 2019 1,00 % smíšený fond

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy