Poštovní fondy na poště

Aktuálně nabízené fondy

  Český název ISIN Hodnota 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Bohatství 770000002244 2,1208 -0,07 % smíšený fond
ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630 950,8900 - smíšený fond

Přehled všech fondů

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Flexibilní plán BE6277441869 952,8900 20. 11. 2018 -1,20 % smíšený fond
ČSOB Konzervativní BE0174399908 1 430,8900 20. 11. 2018 -0,87 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro květen 95 LU0890308033 979,8400 19. 11. 2018 -2,06 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro listopad 95 LU0959924803 953,5500 19. 11. 2018 -2,26 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro srpen 95 BE0947167590 972,4200 20. 11. 2018 -2,47 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro únor 95 BE6209681327 1 043,7400 20. 11. 2018 -1,54 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený BE0174401928 1 189,4300 20. 11. 2018 -0,68 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený dividendový CZ0008474228 0,9627 19. 11. 2018 -0,63 % smíšený fond

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy