Poštovní fondy na poště

Aktuálně nabízené fondy

  Český název ISIN Hodnota 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Bohatství 770000002244 2,2136 2,83 % smíšený fond
ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630 958,4000 - smíšený fond

Přehled všech fondů

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Flexibilní plán BE6277441869 966,9400 23. 05. 2019 0,43 % smíšený fond
ČSOB Konzervativní BE0174399908 1 448,2100 23. 05. 2019 -0,09 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro květen 95 LU0890308033 956,2600 22. 05. 2019 -2,32 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro listopad 95 LU0959924803 946,8800 22. 05. 2019 -1,16 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro srpen 95 BE0947167590 965,7100 23. 05. 2019 -2,03 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro únor 95 BE6209681327 1 046,7800 23. 05. 2019 -0,24 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený BE0174401928 1 216,9000 23. 05. 2019 1,05 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený dividendový CZ0008474228 0,9813 22. 05. 2019 1,07 % smíšený fond

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy