Poštovní fondy na poště

Aktuálně nabízené fondy

  Český název ISIN Hodnota 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Bohatství 770000002244 2,2789 3,44 % smíšený fond
ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630 967,8900 - smíšený fond

Přehled všech fondů

Český název ISIN Hodnota Aktualiz. 3 roky (p.a.) Typ fondu
ČSOB Flexibilní plán BE6277441869 987,5800 15. 07. 2019 0,58 % smíšený fond
ČSOB Konzervativní BE0174399908 1 462,4500 15. 07. 2019 0,08 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro květen 95 LU0890308033 966,6500 12. 07. 2019 -2,14 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro listopad 95 LU0959924803 956,3400 12. 07. 2019 -0,85 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro srpen 95 BE0947167590 966,0200 15. 07. 2019 -1,99 % smíšený fond
ČSOB Portfolio Pro únor 95 BE6209681327 1 070,4000 15. 07. 2019 0,31 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený BE0174401928 1 242,8200 15. 07. 2019 1,39 % smíšený fond
ČSOB Vyvážený dividendový CZ0008474228 0,9963 12. 07. 2019 1,29 % smíšený fond

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy