Podívejte se na své video

Ukážeme vám, jak lépe zhodnotit přímo vaše peníze

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku, veřejnou nabídku, ani o poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat, návratnost investované částky není zaručena. Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Použité údaje se týkají minulosti, minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy. Uvedené výnosy nezohledňují poplatky a daně.

Investiční strategie

Opatrná strategie

Volí ji klienti, kteří chtějí pravidelně investovat kratší dobu (do 5 let) a nejsou ochotni podstupovat vyšší míru kolísání investice. Od investice očekávají, že alespoň překoná inflaci.

Odvážná strategie

Volí ji klienti, kteří vědí, že potenciálně vyššího výnosu dosáhnou podstoupením vyšší míry rizika. Chtějí pravidelně investovat 5 a více let a pokles hodnoty investice nepovažují za impuls k neuváženému prodeji

Velmi odvážná strategie

Volí ji klienti, kteří jsou primárně zaměřeni na potenciálně vysoký výnos a plně si uvědomují, že s vysokým výnosem je spojeno i vysoké kolísání hodnoty investice v jejím průběhu. Jsou připraveni pravidelně investovat 10 a více let a pokles hodnot na kapitálových trzích považují za příležitost k investicím novým či navýšení objemu stávajících za atraktivní cenu.