Koncern CSOB

Koncernová deklarace ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích)(dále jen „ZOK“):

Společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, je v rámci daného koncernového uspořádání osobou řídící („Řídící Osoba“). Koncern Řídící Osoby je deklarovaným koncernem ve smyslu § 79 a násl. ZOK.

Seznam řízených společností podřízených jednotnému vlivu Řídicí Osoby:

 • Bankovní informační technologie, s. r. o.
 • ČSOB Advisory, a. s.
 • ČSOB Factoring, a. s.
 • ČSOB Leasing, a. s.
 • ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
 • ČSOB Pojišťovací makléř, s. r. o.
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • Eurincasso, s. r. o.
 • Hypoteční banka, a. s.
 • Pardubická Rozvojová, a. s.
 • Patria Corporate Finance, a. s.
 • Patria Finance, a. s.
 • Patria investiční společnost, a. s.
 • Radlice Rozvojová, a. s.

Stav od 1. 3. 2019