Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Zahraniční a tuzemské devizové platby

  Plaťte v cizích měnách po celém světě

  Platby zadáte jednoduše
  Platby zadáte jednoduše v internetovém bankovnictví
  Elektronicky vše vychází nejlevněji
  Elektronicky vše vychází nejlevněji
  Vždy se můžete spolehnout
  Vaše platby doručíme rychle a bezpečně
  Výhodné platby do slovenské ČSOB
  Výhodné platby do slovenské ČSOB

  Devizové platby v kostce

  Umožňují vám platit v cizí měně po celém světě

  Platíte zkrátka jako s běžným účtem, jen je vše v cizí měně. Platit tak můžete do zahraničí, ale i v rámci České republiky. A stejně tak všichni ostatní mohou posílat peníze v cizí měně na váš účet.

  Máme výhodné SEPA platby

  Přes internetové bankovnictví platíte nejrychleji a nejlevněji

  Jak fungují odchozí platby

  V případě, že peníze budete posílat do ciziny (ať už v korunách, nebo cizí měně), označujeme to jako zahraniční platbu, které rozdělujeme na:

  SEPA platby (platby v eurech do zemí EU/Evropského hospodářského prostoru)

  SEPA platba je levnější než běžná zahraniční platba. Zároveň máte jistotu, že platba na účet banky příjemce dorazí nejpozději do dvou pracovních dní. Pak už záleží na dané bance, kdy peníze zobrazí na účtu příjemce.

  Jak zadat SEPA platbu?

  • Pro zadání SEPA platby použijte příkaz k úhradě, do kterého nezadávejte žádné specifické požadavky na zpracování, a uveďte IBAN – formát čísla účtu příjemce

  Platba je levnější, pokud se jedná o platbu do 50 000 EUR

  Ostatní typ plateb do zemí EU/Evropského hospodářského prostoru

  Kromě SEPA plateb zde máme převody do členských států EU/EHP bez ohledu na měnu. Pro jejich zadání budete potřebovat znát tyto údaje:

  • Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN
  • Kód banky ve formátu BIC
  • Jméno a adresu příjemce

  Poté bude potřeba uvést kód zpoplatnění, který zvolte jako SHA (příjemce i příkazce hradí poplatky své banky). U SEPA platby a ostatních plateb do zemí EU/EHP je nutné tento kód uvést. Pokud uvedete jiný kód zpoplatnění, máme oprávnění jej změnit na povinný kód SHA.

  Převody mimo členské státy EU/Evropský hospodářský prostor

  Pokud převádíte platbu mimo členské státy EU či Evropský hospodářský prostor, budete potřebovat znát tyto údaje:

  • Číslo běžného účtu příjemce
  • Jméno, příjmení a adresu příjemce
  • Stát banky příjemce
  • Měnu, ve které chcete převod provést
  • BIC (SWIFT adresa) banky příjemce (doporučujeme uvádět vždy, kdy je k dispozici)

  S příjemcem se pak vždy domluvte, kdo zaplatí poplatky za převod.

  STP platba

  Jako STP platbu označujeme elektronickou platbu s výhodnějšími podmínkami. Je však potřeba dodržet pár základních věcí:

  • Platbu zadáte přes internetové nebo telefonní bankovnictví
  • Nejsou zadané žádné zvláštní požadavky na zpracování
  • Je vyplněn BIC (SWIFT adresa) banky příjemce

  Jak fungují příchozí platby

  O příchozí zahraniční platbu se jedná v případě, že je platba provedena v cizí měně nebo korunách ze zahraniční banky nebo v případě platby v cizí měně z jiné tuzemské banky.

  Abyste se ujistili, že peníze ze zahraničí nebo v rámci ČR v cizí měně co nejdříve dorazí na váš účet, řekněte odesílateli své číslo účtu také ve formátu IBAN a BIC banky.

  Svůj IBAN najdete v internetovém bankovnictví nebo na vašem výpisu k účtu, náš BIC je poté CEKOCZPP.

  Příchozí platbu provedeme jako SEPA platbu za zvýhodněný poplatek, pokud splňuje následující:

  • Je v měně EUR
  • Částka nepřekročí 50 000 EUR
  • Přichází z členských států EU/EHP a Švýcarska
  • Je uveden IBAN formát čísla účtu plátce i příjemce
  • Kód úhrady poplatků je zvolen SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
  • Nejsou uvedeny žádné specifické požadavky na zpracování

  Na co se nejčastěji ptáte

  Jaké jsou podstatné náležitosti zahraniční platby?

  Příkazce/plátce

  Představuje číslo účtu, ze kterého chcete poslat peníze, jméno/název a adresu plátce.

  Příjemce

  Znamená číslo účtu, na který mají být peníze převedeny, jméno/název a adresa příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu). U převodů do států EU/EHP a Švýcarska je povinný IBAN formát.

  Banka příjemce

  BIC (SWIFT adresa) banky příjemce nebo národní bankovní směrový kód banky příjemce (např. BLZ, CHIPS, FEDWIRE apod.), dále pak název a adresa banky příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu).

  Částka převodu

  Je číselné vyjádření částky převodu (vč. vyznačení desetinných míst).

  Měna převodu

  Znamená označení měny převodu (ISO kód měny).

  Účel převodu

  Je informace pro příjemce o účelu/důvodu převodu (do zahraničí uveďte v cizím jazyce – doporučujeme v anglickém jazyce).

  Kód zpoplatnění

  Představuje kód, který říká, kdo má zaplatit poplatky za váš převod do zahraničí. A existuje několik druhů:

  OUR – ten, kdo platbu posílá (říkáme mu tzv. příkazce) hradí poplatky své banky, banky příjemce a případně další poplatky zprostředkujících bank.

  • Příchozí platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně – plátce hradí poplatky ČSOB 1), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank
  • Odchozí platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně – plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank

  SHA – příkazce i příjemce hradí poplatky své banky. Příkazce hradí poplatky své banky. Příjemce hradí poplatky své banky, případně dalších zprostředkujících bank. Tento kód je jedinou možnou volbou zpoplatnění SEPA převodu a převodu do EU/EHP bez ohledu na měnu převodu.

  BEN – všechny poplatky hradí ten, kdo platbu přijímá. Příkazce nehradí nic. Příjemce hradí poplatky své banky, příp. dalších zprostředkujících bank. Výsledná částka, která mu dorazí na účet, je o tyto poplatky snížená.

  Reference příkazce/plátce

  Znamená popis platby, který se zobrazí ve vašem výpisu k účtu.

  Kontaktní osoba

  Jednoduše vaše jméno a telefon/e-mail/fax.

  Datum splatnosti

  Představuje den, kdy mají být peníze odeslány z účtu. Určujete ho sami, přičemž pokud datum nevyplníte, peníze odesíláme nejpozději následující pracovní den po dni, kdy platbu zaevidujeme.

  Co znamená IBAN a BIC?

  Pro zadání zahraniční platby budete potřebovat zpravidla jedno z následujících čísel/kódů – IBAN nebo BIC. Jedná se o mezinárodní číslo a kód účtu a banky.

  IBAN najdete ve svém internetovém bankovnictví nebo na výpisu k vašemu účtu, náš BIC je CEKOCZPP.

  BIC

  BIC je mezinárodní kód banky, kterým je příslušná finanční instituce identifikována na celém světě. BIC se skládá z 8 znaků (pokud se jedná o centrálu banky) nebo z 11 znaků (pokud se jedná o pobočku banky) a skládá se následovně:

  • První čtyři znaky – kód názvu banky
  • Další dva znaky – ISO kód země
  • Další dva znaky – kód sídla banky
  • Další tři znaky – kód pobočky banky

  Kód může vypadat například takto:

  • CEKOCZPP = ČSOB, Praha
  • CEKOSKBX = ČSOB, Bratislava
  • KREDBEBB= KBC, Bruxelles
  • DEUTDEFF = Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
  • DEUTDEFF506 = Deutsche Bank AG, Hanau

  IBAN

  IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu. Umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby.

  IBAN číslo účtu je povinné pro SEPA převody v rámci členských států EU/EHP a pro převody v rámci členských států EU/EHP v jejich měnách. Tento kód obsahuje maximálně 34 znaků a zahrnuje i kontrolní prvky. Může vypadat například takto: CZ2503000000000000000123.

  Sazebník

  Popis služby Cena
  Příchozí úhrady ze zahraniční v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně  
  Příchozí úhrada - SEPA do max. částky 50 000 EUR 150 Kč
  Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně / Příchozí úhrada - SEPA nad částku 50 000 EUR 1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč
  Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a SR 6 Kč
  Odchozí úhrady do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně
  Odchozí úhrada ve prospěch klienta ČSOB v ČR a SR 9 Kč
  Odchozí úhrada - SEPA do max. částky 50 000 EUR 250 Kč
  Odchozí úhrada - SEPA nad částku 50 000 EUR 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč
  Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

  Výše uvedené poplatky jsou výňatkem z plného znění, které naleznete v našem Sazebníku.

  Dokumenty ke stažení