Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Úrokové sazby

  Běžné účty


   Osobní účet, Poštovní účet, Základní účet % p.a.
   0 Kč a více 0,00

   Minimální částka, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 200 Kč.

   Kontokorenty a povolená přečerpání pro fyzické osoby % p.a.
   Kontokorent 1) - pohyblivá úroková sazba 17,90
   Povolené přečerpání do 14.11.2001 - pohyblivá úroková sazba 17,90
   Povolené přečerpání od 15.11.2001 do 31.7.2005 PRIBOR 3M + 8,00
   Zákonný úrok z prodlení REPO + 8,00

   1) Kontokorentem se rozumí i Povolené přečerpání postžirového účtu poskytované do 31. 3. 2010.

   Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby, Účet pro neziskovky % p.a.
   0 Kč a více 0,01

   Minimální částka prvního vkladu, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 500 Kč.

   Povolené přečerpání účtu pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele % p.a.
   Vyhlašovaná úroková sazba 1) 16,00
   Úrok z prodlení 20,00

   1) U úvěrů poskytnutých do 7. 8. 2011 se jedná o základní úrokovou sazbu.

   Účet pro právnické osoby - obce % p.a.
   0 až 30 000 000 Kč 0,03
   nad 30 000 000 Kč 0,00

   Minimální částka prvního vkladu, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 500 Kč.

   Vklady


    Spoření s bonusem % p.a.
    Zůstatek Do 250 000 Kč* Od 250 001 do 500 000 Kč* Od 500 001 do 1 000 000 Kč*
    Výsledná úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet Spoření s bonusem 0,50 0,75 1,00

    Vyhlašované roční úrokové sazby v  % p. a. , pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p.a.

    * Po dosažení daného pásma, je uvedenou sazbou úročen celý zůstatek účtu. Část zůstatku nad 1 000 000 Kč je úročena sazbou 0,15 %.

    Spoření s bonusem pro děti do 18 let % p.a.
    Zůstatek Do 250 000 Kč
    Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet Spoření s bonusem pro děti do 18 let 1,00
    Úrokový bonus za zřízení a vedení běžného platebního účtu 0,20
    Úrokový bonus za investování alespoň 1 000 Kč měsíčně 0,20

    Vyhlašované roční úrokové sazby v  % p. a. , pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p. a.

    Část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 0,01 %.

    Podmínka k účtu: úrokový bonus se poskytuje za zřízení a vedení běžného platebního účtu, s výjimkou. spořicích a transakčních účtů.

    Podmínka k investování: úrokový bonus se poskytuje za investici do podílových fondů ČSOB a KBC.

    Vkladní knížky, Vkladní knížky místní % p.a.
    Výpovědní lhůta
    Denní zůstatek bez výpovědní lhůty 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
    0 Kč a více 0,01 0,05 0,05 0,10 0,15

    Minimální částka prvního vkladu a zůstatku Vkladní knížky a Vkladní knížky místní je 50 Kč.

    Vkladní knížka dětská % p.a.
    0 Kč a více 0,50

    Minimální částka prvního vkladu na Vkladní knížku dětskou je 50 Kč.

    Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele. Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním. Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznána majiteli v den dosažení 18 let.

    Duo Profit (produkt je v nabídce od 1. 12. 2017) % p.a.
    Vyhlašovaná úroková sazba platná do okamžiku splnění podmínek pro fixní úrokovou sazbu 0,01
    Fixní roční úroková sazba platná po dobu 1 roku 2

    Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50% součtu výše vkladu a investované částky. Výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu.

    Minimální výše investované částky a zároveň minimální výše prvního vkladu je 30.000,- Kč. Pokud investujete prostřednictvím České pošty, je nutné platbu do vybraných podílových fondů uhradit pod specifickým symbolem 111 (pouze pro využití Poštovního investičního programu).

    Spořicí vkladové účty s výp. lhůtou pro fyzické osoby a fyzické osoby - podnikatele 1) % p.a.
    Výpovědní lhůta/Doba uložení vkladu do 250 000 Kč nad 250 000 Kč
    14 dní 0,20 0,01

    Zůstatek je úročen v jednotlivých pásmech tak, že část zůstatku do 250 000 Kč včetně je úročena sazbou prvního pásma a částka, o kterou zůstatek převyšuje 250 000 Kč, je úročen sazbou druhého pásma.

    Spořicí vkladové účty s výp. lhůtou pro právnické osoby 1) 2) % p.a.
    Výpovědní lhůta/Doba uložení vkladu do 30 000 000 Kč nad 30 000 000 Kč
    14 dní 0,02 0,01

    1) Minimální částka prvního vkladu, pod kterou nesmí zůstatek na Spořicím vkladovém účtu s výpovědní lhůtou klesnout (minimální zůstatek), odpovídá minimální částce prvního vkladu na příslušném účtu, ke kterému byl zřízen.

    2) Zůstatek je úročen v jednotlivých pásmech tak, že část zůstatku do 30 milionů Kč včetně je úročena sazbou prvního pásma a částka, o kterou zůstatek převyšuje 30 milionů Kč je úročena sazbou druhého pásma.

    PS Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba % p.a.
    7 dní - 5 měsíců 0,01
    6 měsíců 0,90
    7 měsíců - 11 měsíců 0,01
    12 měsíců 1,30
    13 měsíců - 6 let 0,05

    Fixní roční úrokové sazby (p.a.), Minimální výše vkladu a minimální zůstatek je 5000 Kč, Produkt realizován pouze na pobočkách Poštovní spořitelny.

    Poštovní termínované vklady s vyhlašovanou úrokovou sazbou % p.a.
    1 měsíc - 5 měsíců 0,01
    6 měsíců 0,90
    7 měsíců - 11 měsíců 0,01
    12 měsíců 1,30
    Poštovní termínované vklady s fixní úrokovou sazbou % p.a.
    24 měsíců 0,05
    36 měsíců 0,05
    48 měsíců 1) 0,05
    72 měsíců 1) 0,05

    Minimální výše vkladu a minimální zůstatek je 5000 Kč.

    1) Terminované vklady s těmito splatnostmi nejsou nově poskytovány.

    Úvěry pro fyzické osoby - nepodnikatele


     Spotřebitelské úvěry (pevné úrokové sazby) % p.a.
     Půjčka (neúčelová) individuálně
     Sjednocená půjčka (na konsolidaci) individuálně
     Půjčka na bydlení individuálně
     Zákonný úrok z prodlení REPO + 8,00
     Revolvingový spotřebitelský úvěr (pohyblivá úroková sazba) % p.a.
     Půjčka po ruce 10,90
     Kreditní úroková sazba 0,00
     Zákonný úrok z prodlení REPO + 8,00
     Kreditky % p.a.
     Čerpání úvěru - pohyblivá úroková sazba 19,90
     Kreditní úroková sazba 0,00
     Zákonný úrok z prodlení REPO + 8,00
     Hypoteční úvěry (fixní sazby) platné od 26. 8. 2019 Úroková sazba od % p.a.
     Účelová hypotéka do 70 % z ceny nemovitosti 2,49 %*
     Účelová hypotéka do 80 % z ceny nemovitosti 2,59 %*
     Účelová hypotéka do 90 % z ceny nemovitosti 2,99 %*
     Neúčelová (americká) hypotéka do 70 % z ceny nemovitosti 4,69 %

     * V úrokových sazbách účelových úvěrů do 90 % hodnoty nemovitosti s fixací na 1, 3, 5, 7 let je zahrnuta sleva za splácení inkasem z účtu u ČSOB či u Poštovní spořitelny za podmínky příjmu na účet ve výši min. 1,5 násobku měsíční splátky hypotéky a sleva za sjednání životního pojištění u ČSOB Pojišťovny (tu lze nahradit slevou za splácení inkasem z účtu spoludlužníka u ČSOB či u Poštovní spořitelny). V případě nesplnění kterékoliv z podmínek se úroková sazba zvyšuje o 0,2 procentního bodu. Nabídka platí do odvolání.

     Úvěry pro podnikatele a právnické osoby


      Úvěry pro podnikatele a právnické osoby % p.a.
      Úrok z prodlení 20,00
      Úrokové sazby úvěrů se stanovují individuálně. Úvěry jsou poskytovány s úrokovou sazbou buď fixní nebo vázanou na sazby mezibankovního trhu PRIBOR.
      Kreditní karty pro podnikatele % p.a.
      Kreditní úroková sazba 0,00
      Vyhlašovaná úroková sazba 1) 17,00
      Úrok z prodlení 20,00

      1) U úvěrů poskytnutých do 7. 8. 2011 v Era finančních centrech se jedná o základní úrokovou sazbu

      Hypotéky

      26.8. 2019

      Druh hypotečního úvěru

      Maximální výše úvěru z ceny nemovitosti (v %)

      Úroková sazba od p.a.

      Hypotéka

      70

      2,49 %*

      80

      2,59 %*

      90

      2,99 %*

      Americká hypotéka

      70

      4,69 %

      * V úrokových sazbách účelových úvěrů do 90 % hodnoty nemovitosti s fixací na 1, 3, 5, 7 let je zahrnuta sleva za splácení inkasem z účtu u ČSOB či u Poštovní spořitelny za podmínky příjmu na účet ve výši min. 1,5násobku měsíční splátky hypotéky a sleva za sjednání životního pojištění u ČSOB Pojišťovny (tu lze nahradit slevou za splácení inkasem z účtu spoludlužníka u ČSOB či u Poštovní spořitelny společně s pojištěním nemovitosti u ČSOB Pojišťovny). V případě nesplnění kterékoliv z podmínek se úroková sazba zvyšuje o 0,2 procentního bodu. Nabídka platí do odvolání.

      Nesplnění kterékoli z uvedených podmínek pro slevy není překážkou poskytnutí hypotečního úvěru, v takovém případě však nevzniká nárok na příslušnou slevu z úrokové sazby. Bližší informace o podmínkách získání úrokové sazby získáte v pobočkách ČSOB a Poštovní spořitelny.

      Reprezentativní příklad hypotečního úvěru

      Produkty, jejichž prodej byl zastaven

      Uvedené úrokové sazby jsou roční (p.a.).

      Zákonný úrok z prodlení (debetní úroková sazba) je pro fyzické osoby – nepodnikatele ve výši REPO sazby ČNB +8,00 % p.a.

      Debetní úroková sazba je pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele ve výši 30,00 % p.a.

      Vyhlašované úrokové sazby (p.a) jsou uvedeny u Osobního účtu, Online účtu, Účtu k podnikání, Účtu pro právnické osoby, Účtu pro neziskovky, Prvního konta, Účtu pro právnické osoby - obce, Eurokonta, Vkladních knížek, Vkladních knížek místních, Vkladních knížek dětských, Spořících vkladových účtů s výpovědní lhůtou, Červeného konta, Vkladového účtu - spoření na vzdělání, Poštovních terminovaných vkladů do 12 měsíců.

      REPO sazba je hlavní úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na www.cnb.cz.

      OBECNÁ USTANOVENÍ K PRODUKTŮM, jejichž prodej byl pozastaven

      Pro úrok z prodlení (z částek nesplacených ve lhůtě u úvěrů) platí úrokové rozpětí ve výši 0 - 25,00 % p.a.

      Toto Oznámení ČSOB Poštovní spořitelny o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů nahrazuje Oznámení platné od 1. 12. 2017

      Produkty, jejichž prodej byl zastaven


       První konto (od 1. 12. 2017 již není produkt nabízen) % p.a.
       0 až 50 000 Kč 0,50
       nad 50 000 Kč 0,01

       Zůstatek do 50 000 Kč včetně úročíme sazbou 0,50 % p. a. a případnou část zůstatku nad 50 000 Kč úročíme sazbou 0,01 % p. a. Minimální částka, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 200 Kč.

       Eurokonto - pro fyzické občany (od 1. 12. 2017 již není produkt nabízen) % p.a.
       0 EUR a více 0,00

       Minimální částka, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 30 EUR.

       Eurokonto - pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele (od 1. 12. 2017 již není produkt nabízen) % p.a.
       0 EUR a více 0,01
       Červené konto (od 1. 12. 2017 již není produkt nabízen) % p.a.
       0 až 250 000 Kč 0,20
       250 000 Kč a více 0,01

       Minimální částka, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 500 Kč.

       Zůstatek do 250 000 Kč včetně úročíme sazbou 0,20 % p. a. a případnou část zůstatku nad 250 000 Kč úročíme sazbou 0,01 % p. a.

       Od 1. 7. 2015 může majitel účtu na všech pobočkách České pošty, s. p. a ve všech Era finančních centrech zadat na Červeném kontě příkaz k úhradě na předem definované protiúčty uvedené v Žádosti o Červeném kontu a dále na účty majitele účtu vedené v bance.

       Každý klient si může otevřít pouze jedno Červené konto.

       Duo Profit (produkt byl v nabídce na České poště do 30. 11. 2017) % p.a.
       Úroková sazba 1,30

       Úroková sazba bude poskytnuta na dobu 1 roku za následujících podmínek:

       Výše částky investované do vybraných podílových fondů (dále jen „výše investice") musí být stejná nebo vyšší než je výše zůstatku na spořicím účtu.

       Výše zůstatku na spořicím účtu nesmí přesáhnout výši investice. Příchozí platba, v jejímž důsledku by zůstatek na spořicím účtu převýšil výši investice, bude v plné výši vrácena na účet odesílatele.

       Platbu do vybraných podílových fondů je nutné uhradit pod specifickým symbolem 111, v případě úhrady prostřednictvím elektronického bankovnictví je nutné uhradit Příkazem k úhradě.

       Po uplynutí doby 1 roku bude účet úročen v souladu s platnou úrokovou sazbou pro Červené konto.

       Duo Profit Plus (produkt byl v nabídce na Finančních centrech do 30. 11. 2017) % p.a.
       Vyhlašovaná úroková sazba platná do okamžiku splnění podmínek pro fixní úrokovou sazbu a po uplynutí 1 roku fixní úrokové sazby 0,01
       Fixní roční úroková sazba platná po dobu 1 roku 1,30

       Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50% součtu výše vkladu a investované částky. Výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu.

       Minimální výše investované částky a zároveň minimální výše prvního vkladu je 30.000,- Kč

       Termínované vklady k běžným korunovým účtům (od 1. 3. 2008 již není produkt nabízen) % p.a.
       1 měsíc - 11 měsíců 0,01
       12 měsíců 0,05

       Fixní roční úrokové sazby (p.a.)