Slovník pojmů

A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R
S T U V
W
X
Y
Z

Rámcová smlouva

Nepřesný termín pro „Elektronickou komunikaci".

Rámcová smlouva

Nepřesný termín pro „Elektronickou komunikaci".

REPO

REPO sazba je hlavní úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na internetových stránkách ČNB.

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je úvěr určený k financování oběžných aktiv, obvykle pohledávek z obchodního styku a doplňkově i zásob. Limit pro poskytnutí úvěru je dohodnut na dobu jednoho roku a do výše schváleného limitu jsou klientovi poskytovány peněžní prostředky během roku, přičemž výše čerpání úvěru pro jednotlivá úvěrová období (tranže) je regulována v souladu s bankou stanovenými pravidly regulace.

Rozpočet

Rozpočet umožňuje v Osobních financích přehledně sledovat aktuální výši výdajů ve zvolené kategorii výdajů, příp. výši všech výdajů, a to jak v aktuálním měsíci, tak i v měsících předchozích. Jednoduše můžete si tak průběžně hlídat své výdaje. Každý rozpočet se váže k nějaké kategorii výdajů, je nastavený jako jednorázový nebo opakovaný a má stanovený měsíční limit. Na jeho překročení vás systém upozorní.