Slovník pojmů

A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M
N
O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Nadřízené kategorie

Obecnější kategorie pro platby umožňující základní členění plateb (např. „Volný čas“). Mohou mít podřízené kategorie pro detailnější členění (např. pro „Volný čas“ podkategorie „Sport“ nebo „Relaxace“).

Nedokumentární platební styk

Bezhotovostní převody finančních prostředků do a ze zahraničí a v cizích měnách do a z tuzemska.

Neembosovaná platební karta (unembossed)

Personalizační údaje (číslo karty, jméno držitele, platnost karty) jsou vytištěny, karta je hladká.

Nepovinný výdaj

Nepovinné výdaje jsou všechny ostatní výdaje, které platíte (ať už z účtu, kartou nebo hotově). Nepovinné jsou proto, že se dají omezit, nemusíte je každý měsíc realizovat (např. výdaje za zábavu, restaurace, volný čas, apod.).

Nutný výdaj

Nutné výdaje jsou takové, které není možné jednoduše zrušit. Určitě mezi ně patří nejrůznější splátky úvěrů, nájemné a poplatky. Ale možná také jídlo a základní potřeby. Jako povinnou si můžete označit libovolnou platbu v historii.