Slovník pojmů

A B C D E F
G
H
CH
I
J
K
L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Kategorie

Pomocí kategorií si třídíte své výdaje do podobných skupin. Díky nim můžete sledovat strukturu vašich financí. Např. můžete mít kategorii „Domácnost“, kam se vám zatřídí platby za nájem, elektřinu apod. Zároveň můžete vytvářet podkategorie – jako např. „Sport“, „Kultura“ pod kategorií „Volný čas“.

Kreditní karta

Kreditní karta je nástroj prostřednictvím kterého můžete platit za zboží a služby, vybírat hotovost či platit přes internet formou opakovaného čerpání úvěru. Splácení čerpaného úvěru je zajištěno automaticky podle požadavku klienta.

Kreditní obrat

Kreditní obrat je součet všech příchozích položek, které na účet v daném období přišly (včetně převodu z vašich ostatních účtů); u úvěrových produktů se jedná o splátky úvěru.

Kreditní obrat nemusí automaticky znamenat příjem, protože se může jednat o příchozí peníze z některého z vašich účtů.

Kvalifikované časové razítko

Elektronické údaje, které důvěryhodným způsobem spojují elektronický dokument s časovým okamžikem. Kvalifikované časové razítko zaručuje, že uvedený dokument v daném časovém okamžiku v elektronické podobě existoval.

Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb

Poskytovatel certifikačních služeb, který mj. vydává kvalifikované systémové certifikáty nebo kvalifikovaná časová razítka. Je to oficiální autorita, která splnila ohlašovací povinnost podle Zákona o elektronickém podpisu.

Někdy též Certifikační autorita (vydává kvalifikované systémové certifikáty pro elektronické značky) a Časová autorita (vydává kvalifikovaná časová razítka).

Kvalifikovaný (systémový) certifikát

Oficiální certifikát sloužící pro ověření elektronických podpisů (příp. elektronických značek) a ověření podepisující (označující) osoby. Je v elektronické podobě připojený ke smluvnímu dokumentu a je vydáván kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Někdy též označován jako „Certifikát elektronického podpisu/značky".