Slovník pojmů

A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů. Přeshraničním převodem (cross-border payment) se rozumí platba v EUR v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru. Používání čísla účtu ve formátu IBAN má vliv na výši poplatků vybíraných korespondenčními bankami ČSOB a bankou příjemce přeshraničního převodu.