Slovník pojmů

A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Hotovostní nákupy

Jakmile platíte za něco penězi z peněženky, prostě kdykoliv, kdy vydáváte hotovost, jedná se o hotovostní nákup. Takový výdaj aplikace neumí automaticky sledovat (pouze jako jednotlivé výběry hotovosti) a už vůbec ne zatřídit do příslušné kategorie. Proto je nutné hotovostní nákupy zadávat ručně. Částky hotovostních nákupů pak sníží výdajově neurčitou položku „nezatříděné výběry hotovosti“, protože tak výdaje za vaši hotovost konkretizují.