Slovník pojmů

A B C D
E
F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace jako součást služeb Elektronického bankovnictví a Elektronické komunikace Poštovní spořitelny umožňuje klientovi uzavírat smlouvy o vybraných produktech a službách elektronickými prostředky. Online vyplněnou žádost o produkt podepíšete SMS klíčem, banka vám pak pošle zpět smluvní dokumentaci ve formě např. oznámení o zřízení produktu podepsaného vlastním elektronickým podpisem.

Elektronická smluvní dokumentace

Smluvní dokumenty k vašim bankovním produktům, které jste si pořídili nebo změnili elektronickou cestou. Tyto dokumenty mají elektronickou podobu ve formátu PDF s jednoznačnými bezpečnostně-právními identifikátory (časové razítko, otisk dokumentu, elektronický podpis). Jsou archivované ve vaší schránce a plně nahrazují papírovou formu smluvní dokumentace.

Elektronická značka

Typ elektronického podpisu, který nevytváří fyzická osoba, ale např. právnická osoba (v našem případě banka) nebo automatizovaně počítačový systém. Elektronická značka je údaj ověřující platnost dokumentu, jehož je součástí, v podobě, v jaké jej smluvní strana podepsala. Vyjadřuje právní souhlas jedné ze smluvních stran s dokumentem.

E-mail ověřený pro Internetové bankovnictví

E-mail, který zadáte do registračního formuláře, slouží pro ověření registrace a pro obnovení a odblokování vašeho hesla. Na nic jiného (např. na zasílání výpisů) se nepoužívá. Tento ověřený e-mail můžete později změnit v sekci „Můj profil“.

 

Embosovaná platební karta

Personalizační údaje (číslo karty, jméno držitele, platnost karty) jsou na kartě zaznamenány reliéfním (vystouplým) písmem.