Slovník pojmů

A B
C
D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

CashBack

Představuje dostupnou a jednoduchou alternativu k bankomatům. Při platbě kartou má klient po provedeném nákupu možnost vybrat si hotovost přímo na pokladnách vybraných řetězců. Výběr je bez poplatků – zdarma. Platí pro všechny kreditní i debetní karty VISA a MasterCard vydané Poštovní spořitelnou a ČSOB. Platí i pro podnikatelské karty. Hotovost je možné vybírat při nákupu nad 1 Kč. Výběr lze uskutečnit ve výši od 100 do 3000 Kč. Vybíraná částka musí být vždy v celých stokorunách. Platby je pokaždé nutné autorizovat PINem. Službu CashBack poskytujeme v řetězcích Albert, Hypernova a Interspar, nebo v rámci sítě čerpacích stanic EuroOil (ČEPRO a.s.). Využití služby Cashback bude vyznačeno jak na účtence z terminálu, tak na účtence pokladny.

Cash-pooling

V případě zřízení více účtů lze požádat o jejich zapojení do skupiny "skupinové účty " – cash-pooling. Tato služba spočívá ve vedení jednoho centrálního účtu a dalších účtů, na něj napojených. Počet účtů ve skupině je libovolně volitelný. Všechny účty mají vlastnosti běžného účtu a jejich obsluha je možná i prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví. Zůstatky všech účtů ve skupině jsou každý den nulovány oproti centrálnímu běžnému účtu, tj. kladné i záporné zůstatky jsou převáděny na centrální účet.

Certifikační autorita

Poskytovatel certifikačních služeb, který mj. vydává kvalifikované systémové certifikáty nebo kvalifikovaná časová razítka. Je to oficiální autorita, která splnila ohlašovací povinnost podle Zákona o elektronickém podpisu.

Někdy též Certifikační autorita (vydává kvalifikované systémové certifikáty pro elektronické značky) a Časová autorita (vydává kvalifikovaná časová razítka).

Certifikát elektronického podpisu/značky

Oficiální certifikát sloužící pro ověření elektronických podpisů (příp. elektronických značek) a ověření podepisující (označující) osoby. Je v elektronické podobě připojený ke smluvnímu dokumentu a je vydáván kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb .

Někdy též označován jako „Certifikát elektronického podpisu/značky“ .

Časová autorita

Poskytovatel certifikačních služeb, který mj. vydává kvalifikované systémové certifikáty nebo kvalifikovaná časová razítka. Je to oficiální autorita, která splnila ohlašovací povinnost podle Zákona o elektronickém podpisu.

Někdy též Certifikační autorita (vydává kvalifikované systémové certifikáty pro elektronické značky) a Časová autorita (vydává kvalifikovaná časová razítka).

Časové razítko

Elektronické údaje, které důvěryhodným způsobem spojují elektronický dokument s časovým okamžikem. Kvalifikované časové razítko zaručuje, že uvedený dokument v daném časovém okamžiku v elektronické podobě existoval.