Slovník pojmů

A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Bezúročné období

Pro kreditní karty Poštovní spořitelny pro nepodnikatele: Banka poskytne klientovi bezúročné období za uplynulý měsíc, pokud klient uhradil celou čerpanou částku uvedenou ve výpisu za tento měsíc do jejího dne splatnosti. Pro kreditní karty Poštovní spořitelny pro podnikatele: Banka neúčtuje klientovi úroky (z úvěru), pokud klient zaplatí celou dlužnou částku do smluveného dne splatnosti. Celková dlužná částka a den splatnosti jsou uvedeny v aktuálním výpise.