Slovník pojmů

A
B
C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Bankopojištění

Pojišťovací produkty a služby nabízené prostřednictvím bank.

Bezpečné platby na internetu

Technologie 3D Secure představuje bezpečné platby na internetu. Každá platba je potvrzena SMS klíčem, který je v průběhu platby zaslán na mobil klienta. Službu je možné aktivovat v internetovém bankovnictví nebo na obchodním místě Poštovní spořitelny. Při nákupu zboží na internetu je nutné vyplnit: číslo karty, datum expirace, validační CVV/CVC kód a dále speciální jednorázové heslo, které je při každé platbě doručeno na mobil. Služba je poskytována zdarma a je dostupná pro držitele všech karet VISA a MasterCard.

Bezúročné období

Pro kreditní karty Poštovní spořitelny pro nepodnikatele: Banka poskytne klientovi bezúročné období za uplynulý měsíc, pokud klient uhradil celou čerpanou částku uvedenou ve výpisu za tento měsíc do jejího dne splatnosti. Pro kreditní karty Poštovní spořitelny pro podnikatele: Banka neúčtuje klientovi úroky (z úvěru), pokud klient zaplatí celou dlužnou částku do smluveného dne splatnosti. Celková dlužná částka a den splatnosti jsou uvedeny v aktuálním výpise.

BIC

BIC (Bank Identifier Code) je swiftová adresa banky. Umožňuje jednoznačnou identifikaci banky příjemce.

Blankosměnka

Směnka, která nemá vyplněné údaje o době splatnosti a směnečné částce. Je to druh zajištění a použije se v případě nesplacení úvěru.