Slovník pojmů

A
B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Akontace

zálohová úhrada, částečné placení předem

Aval

směnečný nebo šekový ručitel
(Směnečný ručitel je osoba odlišná od žadatele, která ručí za zaplacení směnky.)