Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Sazebník poplatků

  Platný od 1.7. 2019

  Úvodní ustanovení

  Aktuální sazebník najdete na www.postovnisporitelna.cz/sazebnik a k nahlédnutí je ve Finančních centrech a pobočkách České pošty. Poplatky uvedené v části Účty a platby se vztahují i na produkty a služby uvedené v ostatních částech sazebníku.

  Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku jsme oprávněni účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

   

  Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platný od 1.11. 2019

  Změny v sazebníku poplatků Poštovní spořitelny platný od 1.11.2019

  Sazebník Poštovní spořitelny Pojištění pravidelných plateb

  Jednotné označení služeb Poštovní spořitelny

  Účty a platby

   Účty a tuzemské platby

   Běžné platební účty a další časté služby Základní účet Poštovní účet
   Vedení účtu (měsíčně) 25 Kč zdarma 1) / 69 Kč
   Zaslání výpisu - elektronicky/poštou (měsíčně) zdarma / 40 Kč zdarma / 40 Kč
   Poskytnutí debetní karty 1 zdarma 2 zdarma
   Výběry hotovosti debetní kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR / z bankomatu jiné banky v ČR 5 Kč / 40 Kč zdarma / 40 Kč
   Příchozí úhrada zdarma zdarma
   Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu 5 Kč zdarma
   Trvalý příkaz, Inkaso (za odchozí položku) 5 Kč zdarma
   Zřízení, změna Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zadané v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu / na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví, nebo přes sběrný box2) zdarma / 30 Kč zdarma / 30 Kč
   Zrušení Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zdarma zdarma
   Poplatek za služby spojené s kontokorentem (měsíčně) zdarma zdarma

   - Ceny pro Osobní účet poskytovaný do 1. 5. 2017 naleznete v záložce Již nenabízené služby a produkty.

   1) Poštovní účet je zdarma pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené. U klientů od 58 let a osob se zdravotním postižením je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 5 000 Kč. Pro ostatní klienty je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v Předsmluvních informacích a Obchodních podmínkách Poštovní spořitelny pro účty a platby - lidé.

   2) Zřízení, změna Trvalého příkazu a svolení k Inkasu ve prospěch účtu ČSOB Pojišťovny zdarma.

   Ostatní bezhotovostní operace
   Odchozí úhrada zadaná kartou v bankomatu / Kiosku nebo na České poště, s.p. 25 Kč
   Odchozí úhrada zadaná papírovým dokladem na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví, nebo přes sběrný box 30 Kč
   Odchozí úhrada zaručená zadaná debetní kartou na České poště, s.p. – expres 100 Kč
   Odchozí úhrada prioritní - úhrada do jiné banky zadaná elektronicky / ve Finančním centru 100 Kč / 200 Kč
   Hotovostní operace
   Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB 1) zdarma
   Vklad na účet ve Finančním centru zdarma
   Zpracování hotovosti připisované na účet v pobočkách České pošty, s.p., kartou/dokladem 10 Kč 1) / 20 Kč
   Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p.2) i na základě Trvalého příkazu 1) 40 Kč
   Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
   Donáška hotovosti na adresu 1) zdarma 3) / 65 Kč

   1) Služba není poskytována u Eurokonta pro fyzické osoby.

   2) Jeden výběr mají klienti Poštovního účtu v zúčtovacím období zdarma, nevztahuje se na výběr hotovosti na základě Trvalého příkazu.

   3) Pro klienty Poštovního účtu se zvýhodněním od 58 let nebo osoby zdravotně postižené je jedna donáška hotovosti na adresu v zúčtovacím období zdarma.

   Účty pro podnikatele a právnické osoby a tuzemské platby

     Účet k podnikání Účet pro právnické osoby Účet pro neziskovky
   Účty pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby
   Založení účtu zdarma zdarma zdarma
   Vedení účtu 50 Kč 1) 50 Kč 1) zdarma
   Zasílání výpisu - elektronicky/ poštou (měsíčně) zdarma / 40 Kč zdarma / 40 Kč zdarma / zdarma
   Zrušení účtu 2) zdarma

   1) Účet je veden bez měsíčního poplatku za vedení po dobu půl roku od jeho zřízení (v rámci Programu pro účetní, který je určen pro účetní a účetní auditory, daňové poradce, advokáty, notáře a exekutory, je vedení zdarma).

   2) Za zrušení účtu do 12 měsíců od jeho založení je poplatek 500 Kč.

   Tuzemské platby

   Bezhotovostní operace
   Příchozí úhrada 5 Kč
   Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu / kartou v bankomatu nebo Kiosku 2 Kč 1) / 8 Kč
   Odchozí úhrada zadaná kartou na České poště, s.p. 8 Kč
   Odchozí úhrada zadaná debetní kartou na České poště, s.p. – expres 30 Kč
   Odchozí úhrada zadaná papírovým dokladem na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box 30 Kč
   Trvalý příkaz zadaný elektronicky (za odchozí položku) 2 Kč
   Inkaso (za odchozí položku) 8 Kč
   Trvalý příkaz k úhradě/převodu zadaný na obchodním místě (za odchozí položku) 8 Kč
   Zřízení, změna Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zadané v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box 2) zdarma / 30 Kč
   Zrušení Trvalého příkazu, svolení k Inkasu zadané v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu, na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma
   Odchozí úhrada prioritní - úhrada do jiné banky zadaná elektronicky / ve Finančním centru 100 Kč / 200 Kč
   Hotovostní operace
   Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB3) zdarma
   Zpracování hotovosti připisované na účet platební a vkladovou kartou v pobočkách České pošty, s.p. 3) 10 Kč
   Zpracování hotovosti připisované na účet dokladem v pobočkách České pošty, s.p., a na ústní pokyn ve Finančním centru 20 Kč
   Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
   Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p. i na základě Trvalého příkazu 3) 40 Kč
   Donáška hotovosti na adresu 4) 95 Kč
   Ohlášený a nevyplacený výběr hotovosti 0,3 % z nevyplacené částky

   1) U Účtu pro právnické osoby je 10 Odchozích úhrad zadaných v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu zdarma (platí pro prvních 5 Odchozích úhrad tuzemksého platebního styku v rámci banky a prvních 5 Odchozích úhrad tuzemského platebního styku mimo banku vyjma Odchozí úhrady prioritní a Inkas).

   2) Zřízení, změna tTrvalého příkazu a svolení k Inkasu se prospěch účtu ČSOB Pojišťovny zdarma.

   3) Služba není poskytována u Eurokonta pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

   4) Služba je poskytována pouze v pobočkách České pošty, s.p., a není poskytována pro Eurokonto pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

   Depozita

   Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně
   Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. nepřevyšuje 100 mil Kč bez poplatku
   Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku 1) 0,15 %

   Poplatek činí stanovené procento z přírůstku depozit, který je kladným rozdílem mezi objemem depozit klienta k 31. 12. a průměrným objemem jeho depozit v průběhu téhož kalendářního roku. Průměrný objem depozit klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce v období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet peněžních prostředků uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce, vyjma účtů s termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitních směnek.

   ČSOB je oprávněna účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího kalendářního roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

   1) Průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce za období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty s termínovanými vklady a depozitní směnky.

   Doplňkové služby k účtům

   Doplňkové služby pro běžné platební účty
   Zasílání výpisu - poštou týdně / po pohybu k účtům pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby 90 Kč / 250 Kč
   Zaslání tiskopisu Výplatního šeku majiteli účtu (1 ks) 15 Kč
   Ostatní Tiskopisy a doklady zasílané majiteli účtu na základě objednávky (1ks) 1 Kč
   Vyhotovení jednoho náhradního výpisu z účtu na žádost klienta (za každý kus) 100 Kč
   Výplata zůstatku rušeného účtu šekovou poukázkou 50 Kč
   Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) 250 Kč
   Potvrzení tiskopisu ČSSZ „Žádost o výplatu důchodu na účet příjemce u banky v ČR" – osobní vyřízení ve Finančním centru, písemně poštou / osobní vyřízení na poště zdarma / 8 Kč 1)
   Poštovné za odeslanou poštovní zásilku může být připočteno k ceně za poskytnuté služby podle Ceníku poštovních služeb
   Nedodržení smluvních podmínek běžných platebních účtů
   Zaslání sms na uhrazení debetního zůstatku na účtu zdarma
   Zaslání výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu 300 Kč

   1)Poplatek je vybírán v hotovosti na obchodním místě.

   Kontokorent pro fyzické osoby
   Změna úvěrového limitu zdarma
   Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace 500 Kč
   Nedodržení smluvních podmínek kontokorentu
   Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
   Výzva ke splnění smluvních podmínek 150 Kč

   Platební karty

   Debetní karty

   Poskytnutí debetní karty, platební nálepky 1, 2) zdarma
   Poskytnutí debetní karty, pokud není v rámci účtu zdarma) (měsíčně)1) 10 Kč

   1) Platí pro karty Debit Mastercard a VISA Classic a platební nálepku Debit Mastercard. Aktuální nabídka karet je vždy zveřejňována na webových stránkách banky.

   2) Platební kartu Debit Mastercard a platební nálepku Debit Mastercard nelze vydat k Eurokontu pro fyzické osoby.

   Výběr hotovosti kartou nebo platební nálepkou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 2) (u vybraných účtů jsou umožněny výběry hotovosti v ČR zdarma) 5 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo platební nálepkou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo platební nálepkou z bankomatu v zahraničí 100 Kč
   Výběr hotovosti debetní kartou v pobočkách České pošty, s.p. 40 Kč

   Poplatek za výběr hotovosti kartou v bankomatu je inkasován při zaúčtování transakce. Poplatek za výběr hotovosti kartou v pobočkách České pošty, s.p., je inkasován spolu s poplatky za vedení účtu. Poplatky za výběry platí také pro již nenabízené typy debetních karet.

   První změna kteréhokoli z níže uvedených parametrů pro karty majitelů účtů vzniklých se založením účtu zdarma
   Změna limitu pro bankomaty nebo pro pošty1) a obchodníky na obchodním místě nebo telefonicky 25 Kč
   Zavedení nebo zrušení možnosti nadlimitního výběru v hotovosti, příkazu k úhradě v pobočkách České pošty, s.p. 1) 25 Kč
   Změna limitu pro bankomaty a obchodníky prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu 3) zdarma

   1) Nelze nastavit u karet k Eurokontu pro fyzické osoby a neplatí pro nálepky.

   2) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

   3) Služba je přístupná pouze plnoletým a některé z funkcí jsou dostupné pouze majiteli účtu, ke kterému je karta poskytnuta.

   Kreditní karty

   Služby spojené s každou kreditní kartou k účtu (měsíčně) 1) 30 Kč
   Zasílání výpisu měsíčně - elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo platební nálepkou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 2) 50 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo nálepkou z bankomatu jiné banky v ČR 100 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo nálepkou z bankomatu v zahraničí 150 Kč
   Výběr hotovosti kreditní kartou na České poště 70 Kč
   Vklad hotovosti kreditní kartou na účet kreditní karty na České poště zdarma
   Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 150 Kč
   Doplňkové služby ke kreditním kartám
   Automatická plná splátka úvěru (měsíčně) 30 Kč
   Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace 500 Kč
   Změna limitu karty nebo nálepky na obchodním místě nebo telefonicky 25 Kč
   Duplikát výpisu (na základě žádosti klienta) 100 Kč
   Nedodržení smluvních podmínek úvěru ke kreditní kartě
   Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč

   1) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné minimální a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, vydání / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby Finančních center a poboček České pošty, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně. Obsahem tohoto poplatku je také jedna dodatková kreditní karta pro partnera. Banka má právo poplatek klientovi vrátit za podmínek uvedených v Pravidlech pro vrácení poplatku.

   2) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

   Výběry hotovosti nejsou umožněny platební nálepkou. Poplatky za výběry kartou jsou inkasovány při zaúčtování transakce.

   Další služby a transakce u karet

     (platí pro debetní i kreditní karty a nálepky)
   Změna PIN karty v bankomatu (neplatí pro nálepku) zdarma
   Zobrazení PIN prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu zdarma
   Nové a opakované vydání PIN v tištěné formě 90 Kč
   Výběr kartou nebo nálepkou u přepážky nebo ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance) 200 Kč
   Výběr hotovosti službou CashBack zdarma
   Obnovené poskytnutí karty / platební nálepky (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.; netýká se poskytnutí Image karty) 300 Kč / zdarma
   Poskytnutí nebo změna designu Image karty 200 Kč
   Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR zdarma
   Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí 25 Kč
   Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB zdarma
   Expresní vydání karty nebo nálepky (do 3 dnů od data žádosti) 3) 500 Kč
   Vydání náhradní hotovosti/poskytnutí karty v zahraničí 3 000 Kč / 4000 Kč
   Odeslání karty/PIN do zahraničí kurýrní službou DHL Evropa, USA, Kanada, Mexiko / všechny státy 1 100 Kč / 1 500 Kč

   1) Služba je poskytována pouze ve Finančních centrech.

   Pojištění ke kartám a nálepkám

   Cestovní pojištění
     Classic / Classic family Extra / Extra family
   Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně) 500 Kč / 1 255 Kč 1 350 Kč / 2 650 Kč
   Pojištění ztráty a krádeže
     Basic Classic Extra
   Cena pojištění (ročně) 135 Kč 390 Kč 800 Kč

   Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.

   Platební karty pro podnikatele a právnické osoby

   Debetní karty

   Poskytnutí karty k účtu 1) zdarma
   Poskytnutí vkladové karty Maestro 2) zdarma
   Měsíční poplatek za kartu 1) 45 Kč
   Měsíční poplatek za vkladovou kartu Maestro 22 Kč

   1) Platí pro karty Mastercard Business a VISA Business. Aktuální nabídka karet je vždy zveřejňována na webových stránkách banky.

   2) Nelze vydat k Eurokontu pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.

   Výběr hotovosti kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 3) 5 Kč
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí 100 Kč
   Výběr hotovosti debetní kartou v pobočkách České pošty, s.p. 40 Kč

   Poplatek za výběr hotovosti kartou v bankomatu je inkasován při zaúčtování transakce. Poplatek za výběr hotovosti kartou v pobočkách České pošty, s.p., je inkasován spolu s poplatky za vedení účtu. Poplatky za výběry platí také pro již nenabízené typy debetních karet.

   1) Neplatí pro vkladovou kartu Maestro.

   2) Nelze nastavit k Eurokontu pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.

   3) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

   Kreditní karty

   Změna limitu pro bankomaty a obchodníky prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu 1, 2) zdarma
   Změna limitu pro bankomaty a obchodníky nebo pro pošty1, 2) na obchodním místě nebo telefonicky 1) 25 Kč
   Zavedení nebo zrušení možnosti nadlimitního výběru v hotovosti, příkazu k úhradě v pobočkách České pošty, s.p. 1, 2) 25 Kč
   Vyhotovení a odeslání výpisu transakcí kartou včetně poštovného (čtvrtletně) 30 Kč
   – podání informací o jednotlivé transakci (za každou transakci) 15 Kč
   – duplikát výpisu (na základě žádosti majitele účtu) 60 Kč
   Kreditka k podnikání 1)
   Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma
   Poskytnutí úvěru zdarma
   Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu (ročně)2) 350 Kč
   Automatická plná splátka úvěru (ročně) 200 Kč
   Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 2 000 Kč
   Změna úvěrového limitu (zvýšení/snížení) na žádost klienta zdarma
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 3) 5 Kč + 1 % z vybírané částky
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč + 1 % z vybírané částky
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí 150 Kč
   Výběr hotovosti kreditní kartou na České poště, s.p. 40 Kč + 1 % z vybírané částky
   Elektronický převod z úvěru ke kreditní kartě na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 1 % z převedené částky
   Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty na České poště, s.p. zdarma
   Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB zdarma
   Změna limitu karty prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu / na obchodním místě nebo telefonicky zdarma / 25 Kč

   - Ceny za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.

   1) Pouze na vybraných obchodních místech Poštovní spořitelny.

   2) Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.

   3) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

   Další služby a transakce u karet

   1) Neplatí pro vkladovou kartu Maestro.

   2) Služba je poskytována pouze ve Finančních centrech.

   Pojištění ke kartám

   Změna PIN v bankomatu zdarma
   Opakované vydání PIN v tištěné formě 90 Kč
   Výběr kartou u přepážky nebo ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance) 200 Kč
   Výběr hotovosti službou CashBack zdarma
   Obnovené poskytnutí karty (ztráta, krádež, předčasná obnova, apod.) 1) 300 Kč
   Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR zdarma
   Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí 20 Kč
   Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB zdarma
   Expresní poskytnutí karty (do 3 dnů od data žádosti) 2) 500 Kč
   Vydání náhradní hotovosti / poskytnutí karty v zahraničí (pouze pro embosované karty) 3 000 Kč / 4 000 Kč
   Odesílka karty, PIN do zahraničí kurýrní službou DHL Evropa, USA, Kanada, Mexiko / všechny státy 1 100 Kč / 1 500 Kč
   Cestovní pojištění
     Classic / Classic family Extra / Extra family
   Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně) 500 Kč / 1 255 Kč 1 350 Kč / 2 650 Kč
   Pojištění ztráty a krádeže
     Basic Classic Extra
   Cena pojištění (ročně) 135 Kč 390 Kč 800 Kč

   Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou kartou. Poplatek za pojištění karty je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění. Pojištění ztráty a krádeže platí i pro již nenabízené kreditní karty Mastercard neembosované.

   Elektronické bankovnictví

     Internetové bankovnictví Smartbanking Telefonní bankovnictví
   Zřízení a vedení služby zdarma zdarma zdarma
   Zaslání informační SMS / e-mailu 3 Kč zdarma 3 Kč zdarma 3 Kč zdarma
   Platí pro fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby

   Zahraniční platby

   Zahraniční platby

   Inkaso SEPA – strana plátce
   Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA provedená v ČSOB ČR a SR 9 Kč
   Ochozí úhrada na základě Inkaso SEPA vyslaného z jiné banky 250 Kč
   Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně
   Příchozí úhrada - SEPA do max. částky 50 000 EUR 1) 150 Kč
   Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně / příchozí úhrada - SEPA nad částku 50 000 EUR 1) 1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč
   Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR 6 Kč
   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně Internetové bankovnictví Telefonní bankovnictví Na obchodním místě
   Odchozí úhrada ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 2) 9 Kč 9 Kč 9 Kč
   Odchozí úhrada - SEPA do max. částky 50 000 EUR 1) 250 Kč 250 Kč 250 Kč + 250 Kč 3)
   Odchozí úhrada - SEPA nad částku 50 000 EUR 1) 750 Kč 750 Kč 1 500 Kč + 250 Kč 3)
   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 3)
   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP platba) 4) 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

   – Službu nelze zřídit.

   1) SEPA převod je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

   2) Pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný nožný kód zpoplatnení SHA.

   3) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

   4) STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.

   1) Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).

   2) Kód zpoplatnění SHA je povinný u úhrad do/z členských států EU/EHP. Stejně tak je SHA jediným možným kódem zpoplatnění pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR ve všech měnách.

   Ostatní poplatky pro tuzemské a zahraniční platby
   U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády) – příchozí úhrada 3 USD
   Promptní provedení Odchozí úhrady (pouze po předchozí dohodě s bankou) 1) 500 Kč
   Změna valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou) 2) 500 Kč
   Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady před jeho provedením na žádost klienta zdarma
   Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady po jeho provedení na žádost klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
   Reklamace provedení pPříchozí nebo Odchozí úhrady na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
   Zaslání debetního nebo kreditního avíza poštou 30 Kč
   Vystavení potvrzení o provedení úhrady 300 Kč
   Zřízení Trvalého příkazu do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě podané u přepážky 100 Kč
   Zaslání kopie debetního nebo kreditního avíza, případně SWIFT zprávy poštou, faxem nebo e-mailem na žádost klienta 100 Kč
   Garantovaný OUR, poplatek pro Odchozí úhradu v USD platby (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce) 500 Kč / zpráva

   1) Jde o urychlení zpracování úhrady (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).

   2) Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

   Úvěry

    Půjčky

    Spotřebitelské úvěry – neúčelové, účelové, konsolidace

    Zpracování úvěru zdarma
    Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru zdarma
    Zpracování úvěru do 19 999 Kč na České poště 500 Kč
    Změna smluvní dokumentace na žádost klienta (provedena také formou oznámení banky)
    Změny nad rámec stanovených smluvních podmínek včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky 500 Kč
    Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů
    Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
    Aktuální sazby pojištění ke spotřebitelskému úvěru
    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro zdraví (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pracovní neschopnosti) 6,6 % z měsíční splátky úvěru
    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro práci (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a ztráty příjmů) 6,6 % z měsíční splátky úvěru
    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro všechno (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty příjmů) 8,8 % z měsíční splátky úvěru

    Hypoteční úvěry

    Veškré poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroků vztahující se na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB se řídí příslušným Sazebníkem Hypoteční banky, a.s.dostupným na www.hypotecnibanka.cz.

    Půjčky pro podnikatele a právnické osoby 1)

    KONTOKORENT K PODNIKÁNÍ 2) INVESTIČNÍ PŮJČKA K PODNIKÁNÍ, MALÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR 3) PŮJČKA K PODNIKÁNÍ, MALÝ PODNIKATELSKÝ ÚVĚR 2)
    Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma zdarma zdarma
    Poskytnutí úvěru zdarma 1 % z výše poskytnutého úvěru, min. 2 000 Kč 1 % z výše poskytnutého úvěru, min. 2 000 Kč
    Závazková provize zdarma - -
    Služby spojené se správou úvěru (měsíčně) 150 Kč 3,4) 200 Kč 4) 200 Kč 4)
    Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
    Změna úvěrového limitu (zvýšení/snížení) na žádost klienta zdarma - -
    Interní analýza hodnoty zajištění pro komplexní posouzení žádosti o úvěr - 4 500 Kč -
    Poplatek za vyhotovení elektronického výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí - 250 Kč / výpis -
    Poplatek za externí právní a jiné služby 5) - smluvně -

    – Služba není součástí.
    Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován předem. Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění.
    Pojištění ve variantě family (Rodina) se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 dětí do věku 18 let. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Poplatek za pojištění je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.

    OSTATNÍ SLUŽBY ÚČTOVANÉ U ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ
    Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
    Porušení smluvních podmínek 500 Kč

    Ceny za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.
    – Služba není součástí.
    1) Další ceny související s poskytováním úvěrů jsou uvedeny v „Sazebníku poplatků ČSOB", který je k nahlédnutí ve Finančních centrech.
    2) Pouze na vybraných obchodních místech Poštovní spořitelny
    3) Pouze ve Finančních centrech.
    4) Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z poskytnutého úvěrového limitu klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky jistiny úvěru, úroků a souvisejících poplatků z běžného účtu klienta, rezervace finančních zdrojů, hodnocení hospodaření klienta a plnění smluvních podmínek, zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě a konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.
    5) Pokud bude poplatek vybírán samostatně, bude zdaněn 21% DPH.

    Spoření a investice

     Spoření pro fyzické osoby

     Spoření s bonusem
     Vedení účtu zdarma
     Zaslání výpisu - elektronicky/poštou (měsíčně) zdarma / 40 Kč
     Vklad hotovosti připisovaný na účet zdarma
     Výběr hotovosti na Finančním centru 80 Kč
     Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu v měně účtu / papírovým dokladem na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma / 30 Kč
     Duo Profit
     Vedení účtu zdarma
     Zasílání výpisu - elektronicky/poštou (měsíčně) zdarma / 40 Kč
     Výběr hotovosti na Finančním centru 80 Kč
     Předčasný výběr z účtu 1) 0,75 % z vybírané částky

     1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.

     Doplňkové služby ke spořicím účtům a termínovaným vkladům
     Vedení účtu zdarma
     Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) 250 Kč

     Spoření pro podnikatele a právnické osob

     Spořicí vkladový účet s výpovědní lhůtou 1)
     Vedení účtu včetně zasílání výpisu - elektronicky/poštou (měsíčně) zdarma
     Výpověď vkladu s dodržením výpovědní lhůty zdarma
     Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty (% z vypovězené částky) 1 % z vypovězené částky, min. 50 Kč

     Termínované vklady pro fyzické osoby, podnikatele a právnické osoby

     Poštovní termínovaný vklad
     1, 3, 6, 12, 24, 36 měsíců
     Vedení účtu včetně zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma
     Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání poštovního termínovaného vkladu (z výše předčasně vybíraného vkladu) u vkladu s dohodnutou dobou trvání 1 %, min. 50 Kč
     Blokace poštovního termínovaného vkladu 1) 100 Kč
     Změna údajů o vkladateli, vzoru podpisu vkladatele, dispozice pro výplatu vkladu a úroků při ukončení smluvního vztahu, dispozice pro převod úroků při sjednání obnovy, zrušení obnovy vkladu, zrušení blokace vkladu. zdarma

     1) Ceny jsou vybírané v hotovosti na obchodním místě

     PS Termínovaný vklad na dobu určitou
     1, 3, 6, 12, 24, 36 měsíců
     Vedení účtu včetně zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma
     Změna, zrušení vinkulace peněžních prostředků včetně vyhotovení smluvní dokumentace 1 000 Kč + 1 000 Kč za každou hodinu práce i započatou
     Dodatečné rozdělení na více účtů stejného typu 100 Kč za každý účet
     Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání vkladu 1 %, min. 50 Kč
     Zřízení zástavního práva k pohledávce na termínovaném vkladu 500 Kč
     Doplňkové služby ke spořicím účtům a terminovaným vkladům
     Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) 200 Kč

     Stavební spoření

     Stavební spoření a s ním spojené služby zajišťuje ČMSS, dceřiná společnost ČSOB – přehled všech poplatků najdete na jejích stránkách www.cmss.cz.

     Penzijní doplňkové spoření

     Penzijní doplňkové spoření a s ním spojené služby zajišťuje ČSOB Penzijní společnost, dceřiná společnost ČSOB – přehled všech poplatků najdete na jejích stránkách www.csob-penze.cz.

     Investice

     Investiční bankovnictví
     Poštovní fondy 1)
     Uzavření „komisionářské smlouvy" ohledně obchodování s CP zdarma
     Výpisy z majetkového účtu cenných papírů zdarma

     1) Poštovní fondy je marketingové označení pro ČSOB podílové fondy pordávané na poštách a ve Finančních centrech.

     Vkladní knížky

     Vkladní knížka Vkladní knížka místní Vkladní knížka dětská
     Založení a vedení vkladní knížky zdarma - zdarma
     Hotovostní výběr v rámci denního limitu zdarma zdarma -
     Hotovostní výběr nad denní limitní částku (kromě vinkulovaných VK) 10 Kč zdarma -
     Provedení zákazu výplat (do 2 pracovních dnů) 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
     Žádost při ztrátě 1), zničení, odcizení vkladní knížky 100 Kč 100 Kč 100 Kč
     Náhrada za nedodržení výpovědní doby u VK a VKM za každých i započatých vybíraných 1 000 Kč při výpovědní době:
     3 měsíce 1 Kč 1 Kč -
     6 měsíců 2 Kč 2 Kč -
     12 měsíců 5 Kč 5 Kč -
     24 měsíců 10 Kč 10 Kč -
     Při rušení VK a VKM, zkrácení nebo zrušení výpovědní doby VK a VKM se zůstatkem do 1 000 Kč se náhrada nevybírá.
     Náhrada při předčasném rušení VKD (z vybírané částky) za každých i započatých vybíraných 1 000 Kč (poplatek není vybírán na obchodním místě) - - 60 Kč
     Neúčetní změny, změna údajů (změna nebo oprava jména nebo příjmení, změna adresy, doplnění nebo vyškrtnutí vkladatele) změna výpovědní doby na VK a VKM 20 Kč 20 Kč 20 Kč
     Poplatek se vztahuje k 1 žádosti bez ohledu na počet požadovaných změn.
     Výměna vkladní knížky při popsání všech volných polí (popř. změny identifikačních údajů) zdarma zdarma zdarma
     Výměna vkladní knížky pro poškození zaviněné vkladatelem 50 Kč 50 Kč 50 Kč
     Zrušení VK, VKM, VKD (poplatek není vybírán na obchodním místě) 50 Kč 50 Kč zdarma

     – Službu nelze zřídit.
     Minimální první vklad na VK a VKD je 50 Kč. Vklad, pod který nesmí zůstatek na VK a VKM klesnout (minimální zůstatek), je 50 Kč.
     Denní limitní částka pro výběr hotovosti z VK bez svolení banky nebo telefonického ověření možnosti výplaty je 20 000 Kč. Denní limitní částka pro výběr hotovosti z VKM není stanovena.
     Nezletilý, který se může průkazem totožnosti prokázat, že je vkladatelem VK nebo VKM, je oprávněn vybrat z jedné vkladní knížky denně 2 000 Kč. Nezletilý vkladatel bez průkazu totožnosti není způsobilý z vkladní knížky vybírat.
     Ceny za poskytnuté služby se vybírají v hotovosti na obchodním místě. Nevztahuje se na poplatky za předčasné rušení VKD a řádné rušení VK, VKM, které banka odečítá přímo z vypláceného zůstatku.

     1) V případě ztráty vkladní knížky při dědictví není poplatek účtován.

     Význam zkratek: VK = Vkladní knížka, VKM = Vkladní knížka místní, VKD = Vkladní knížka dětská.

     Pojištění

      CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ k Osobnímu účtu, Poštovnímu účtu
      CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ přes bankomat
      Cestovní pojištění přes bankomat – tarif Klient (za osobu a den) 26 Kč
      Cestovní pojištění přes bankomat – tarif Standard (za osobu a den) 28 Kč
      Zhodnocení garantovaného programu investování s vyhlašovanou výší minimálního zhodnocení pro pravidelně placená životní pojištění
      Pro běžné pojistné 1,3 % p. a.
      Pro mimořádné pojistné 0,8 % p. a.

      Cestovní pojištění na obchodním místě je určeno pro klienty ČSOB / Poštovní spořitelny.

      Ostatní

       Doplňkové služby

       Šeky
       Šeky inkasované v jiných bankách 2) 1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč
       Vystavení bankovního šeku 1 % z částky šeku, min. 500 Kč, max. 3 000 Kč
       Zaslání šeku cennou zásilkou, kurýrní službou poplatky spojené s doručením cenné zásilky, kurýrní služby
       Ostatní operace s šeky 100 Kč
       Emise šekové poukázky (včetně poštovného) – zadání z magnetického média 4)
       do 200 Kč / do 1 000 Kč / do 50 000 Kč 32 Kč / 41 Kč / 42 Kč
       za každých dalších započatých 50 000 Kč 5 Kč
       Blokace výplaty šekové poukázky emitentem
       do 2 pracovních dnů / do 14 kalendářních dnů 1 000 Kč / 200 Kč
       Platba složenkou na obchodním místě
       Zpracování hotovosti na poště do 5 000 Kč / do 50 000 Kč 22 Kč / 33 Kč
       Zpracování hotovosti na poště za každých dalších započatých 50 000 Kč 10 Kč
       Bezhotovostní úhrada 20 Kč 6)
       Emise dokladu složenka na základě uzavřené smlouvy 7)
       Distribuce složenek plátcům (za každou odeslanou zásilku) 2,50 Kč + poštovné
       Platební příkaz podaný v síti COOP
       Platba v hotovosti 20 Kč
       Platba platební kartou 20 Kč
       Poskytování informací
       Poskytování a obstarávání bankovních a kancelářských informací o zahraničních a tuzemských subjektech (k ceně se připočítávají skutečně vzniklé náklady) min. 500 Kč, max. 5 000 Kč 1)
       Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro notáře podle povahy a rozsahu informací smluvně, min. 200 Kč 1)
       Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro auditora k řádnému ověření údajů o účetní jednotce podle povahy a rozsahu informací min. 300 Kč, max. 3 200 Kč 1)
       Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva:
       Ostatní služby
       Potvrzení vystavovaná na žádost klienta a ostatní činnosti v sazebníku výslovně neuvedené (vyžádání dokladů o transakci na obchodním místě, neodůvodněná reklamace transakce kartou, potvrzení pro českou policii, pro účely auditu, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS apod.) min. 300 Kč, max 7 000 Kč 1)
       Ověřování plné moci (poplatek je vybírán na obchodním místě) 80 Kč
       Ostatní v této části sazebníku neuvedené služby související s finanční činností na žádost majitele účtu – za každých započatých 15 minut práce 40 Kč
       Bankovní úschova - vyhotovení smlouvy ( služba je poskytována pouze stávajícím klientům ČSOB nebo klientům, kteří si sjednali ČSOB Hypotéku). 7 500 Kč / v případě individuálních úprav 10 000 Kč

       Pokud Finanční centra poskytují jiné služby než uvedené v Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny, jsou uplatňovány ceny podle Sazebníku poplatků ČSOB (např. pokladní služby, pronájem bezpečnostních schránek, úvěry).

       1) K poplatku je připočítána aktuálně platná základní sazba DPH.
       2) Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a korespondenta EUR šeku jsou 3 EUR.
       4) Vystavení bankovního šeku – je nově možné pouze pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.
       5) Uvedené ceny jsou považovány za základní, konečná cena závisí na dalších požadovaných službách. Poplatky za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem na smlouvou určený účet.
       7) Není-li sazba uvedena ve smlouvě, pak je sazba v Kč uvedena pod položkou „Tiskopisy a doklady zasílané majiteli účtu na základě objednávky (1 ks)" v oddílu Účty a platby.

       Méně časté ve Finančních centrech

       Pronájem bezpečnostních schránek
       Uzavření smlouvy zdarma
       Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše 800 000 Kč do 7 000 cm3 1 200 Kč 1)
       do 15 000 cm3 1 800 Kč1)
       do 30 000 cm3 2 700 Kč1)
       do 100 000 cm3 3 900 Kč1)
       nad 100 000 cm3 7 200 Kč1)

       1) K poplatku je připočítána aktuálně platná základní sazba DPH.

       Uvedené sazby platí i za užívání schránky po ukončení smluvního vztahu. Ostatní poplatky spojené s využíváním schránek (například za ztrátu klíče) najdete v přehledu, který je k dispozici v každé pobočce, která jejich pronájem poskytuje. Z pojištění schránky se hradí každá ztráta, zmizení, poškození nebo zničení jejího obsahu. Pojištění se ovšem nevztahuje na škody na obsahu způsobené podvodným nebo jiným jednáním, vnitřními příčinami, válkou, radioaktivním nebo jiným zářením a dále dle podmínek příslušné smlouvy. Další informace o rozsahu pojištění včetně možného vyššího plnění jsou k dispozici na www.csob.cz nebo v příslušných pobočkách.

       Zpracování hotovosti připisované na účet
       Vklad mincí v Kč v počtu do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) zdarma
       Vklad mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty a výměna Kč bankovek nebo Kč mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 1) 3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč
       Vklad mincí v EUR v počtu do 49 ks mincí zdarma
       Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí 2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč
       Vklad cizí měny na účet vedený v Kč 2 % ze zpracované hotovosti
       Vklad ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně (bankovkami v prekluzi se rozumí ty, které jsou zatím ještě platné, ale obchodníci je již při nákupu neakceptují) 10 % z hodnoty předložené bankovky
       Vklad a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného v jiném peněžním ústavu 2 % ze zpracované hotovosti, min. 150 Kč
       Vklad hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot a výměna hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot1) 100 Kč
       Vklad provedený třetí osobou na účet 100 Kč
       Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného v Kč nebo výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v cizí měně 80 Kč + 1 % z vybírané částky
       Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v cizí měně 1 % z vybírané částky
       Ohlášený a nevyplacený výběr v hotovosti 0,3 % z nevyplacené částky
       Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) zdarma
       Výměny Kč bankovek nebo Kč mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 1) 3 % z přijaté částky převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč
       Výměna nebo připsání běžně poškozených tuzemských bankovek a mincí 1) zdarma
       Výměna hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot 1) 100 Kč

       1) Položka platná pro všechna obchodní místa provádějící pokladní operace.

       Nenabízené produkty a služby

        Osobní účty

        Vedení účtu 34 Kč
        Vedení účtu v balíčku Era spolu 20 Kč
        Vedení účtu pro osoby ve věku 58 a více nebo pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP–P 1) 8 Kč
        Vedení účtu v balíčku Era spolu pro osoby ve věku 58 a více nebo pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP–P 1) zdarma
        Zasílání výpisu - elektronicky/poštou (měsíčně) zdarma/ 40 Kč
        Poskytnutí debetní karty - druhé a další k účtu zdarma
        Poskytnutí debetní karty Debit Mastercard (Maxkarta) nebo VISA Classic (měsíčně) 10 Kč
        Poskytnutí debetní karty Debit Mastercard jednomu disponentovi v rámci Era spolu zdarma
        Výběr hotovosti debetní kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR 5 Kč
        Poplatek za služby spojené s kontokorentem (měsíčně) 19 Kč
        Časté bezhotovostní operace
        Příchozí úhrada zdarma
        Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu 2 Kč
        Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu v rámci Osobních účtů seskupených v balíčku Era spolu zdarma
        Odchozí úhrada zadaná kartou na České poště, s.p. 8 Kč
        Odchozí úhrada zadaná kartou v bankomatu / Kiosku 25 Kč
        Odchozí úhrada zadaná papírovým dokladem na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box 30 Kč
        Trvalý příkaz zadaný elektronicky (za odchozí položku) 2 Kč
        Trvalý příkaz zadaný na obchodním místě (za odchozí položku) 8 Kč
        Inkaso (za odchozí položku) 8 Kč
        Zřízení, Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zadané v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu / na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma/ 30 Kč
        Zrušení Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zdarma
        Časté hotovostní operace
        Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB zdarma
        Vklad na běžný platební účet ve Finančním centru zdarma
        Zpracování hotovosti připisované na účet v pobočkách České pošty, s.p., kartou/dokladem 10 Kč / 20 Kč
        Výběr hotovosti ve Finančním centru zdarma3) / 80 Kč
        Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p. zdarma3) / 40 Kč
        Donáška hotovosti na adresu 65 Kč / zdarma3)

        Ostatní služby zde neuvedené jsou zpoplatněny podle oddílu A | Účty a platby a E | Ostatní služby.

        1) Zvýhodnění platí při převodu starobního nebo invalidního důchodu na účet.
        2) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kontokorentu klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky úvěru z běžného platebního účtu klienta, rezervace finančních zdrojů, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu smluvního vztahu, upozornění na blížící se lhůtu pro splacení vyčerpané částky, poradenské a administrativní služby Finančních center a poboček České pošty, s.p., konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.
        3) Jeden výběr hotovosti ve Finančním centru nebo pobočce České pošty, s.p., a jedna donáška hotovosti na adresu v zúčtovacím období. Platí pro osoby ve věku 58 a více při převodu starobního nebo invalidního důchodu na účet nebo pro osoby s průkazem TZ/ZTP/ZTP–P.

        Služby poskytované zdarma pro Osobní účty založené jako Postžirové účty v programu Plus do 31. 3. 2010
        Vedení Eurokonta pro fyzické osoby – občany, tuzemské platební příkazy na dva vybrané účty bank v ČR, platební karta VISA Classic nebo MasterCard Standard pro majitele účtu (1. rok od zřízení).
        Služby poskytované zdarma pro Osobní účty založené jako Postžirové účty v programu Mini do 31. 3. 2010
        Vedení účtu do 15 let věku majitele účtu, vedení Maxkarty do 15 let věku majitele účtu.
        Služby poskytované zdarma k Postkontům založeným do 23. 10. 2011
        V programu Max:
        Bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, vydání jedné Maxkarty, 10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského platebního příkazu mimo banku, vyjma prioritní platby, inkas a SIPO), zdarma služby a práce spojené s realizací úvěru k jedné Kreditce k podnikání, vedení jedné platební karty VISA Classic nebo MasterCard Standard (1. rok od zřízení), zřízení a vedení Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání výpisů, vedení Eurokonta pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele.
        V programu Obec:
        Bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, 10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského platebního příkazu mimo banku, vyjma prioritní platby, inkas a SIPO) ), vydání tří Maxkaret, zřízení a vedení Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání výpisů.
        Eurokonto pro fyzické osoby 1)
        Vedení účtu 30 Kč
        Zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma/ 40 Kč

        Ostatní služby tuzemského platebního styku jsou zpoplatněny dle oddílu A | Účty a platby.

        - Bezhotovostní převody jsou zpoplatněny podle oddílu Zahraniční platební styk.

        1) U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem (kurz devizového trhu ČNB) v den zúčtování poplatku.

        Eurokonto1) pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele
        Vedení účtu 60 Kč2)
        Zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma/ 40 Kč
        Zrušení účtu3) zdarma

        Ostatní služby tuzemského platebního styku jsou zpoplatněny dle oddílu A | Účty a platby.

        1) U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem (kurz devizového trhu ČNB) v den zúčtování poplatku. Bezhotovostní operace pro Eurokonto pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele jsou zpoplatněny podle oddílu Zahraniční platební styk.
        2) K Účtu pro právnické osoby je poskytováno zdarma.
        3) Za zrušení účtu do 12 měsíců od jeho založení je poplatek 500 Kč.

        Červené konto
        Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně - elektronicky/poštou zdarma / 40Kč
        Vklad hotovosti připisovaný na účet zdarma
        Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR 5 Kč
        Odchozí úhrada elektronicky1) zdarma
        Příchozí úhrada zdarma

        1) Na dva předem definované účty (tzv. protiúčty) a Konto PaySec, případně převodem mezi účty majitele obsluhované službami elektronického bankovnictví.

        Duo Profit Plus
        Vedení účtu včetně výpisů měsíčně (poštou nebo elektronicky), zrušení účtu zdarma
        Výpověď vkladu s dodržením výpovědní lhůty zdarma
        Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
        Předčasný výběr z účtu 1) 0,75 % z vybírané částky

        1) Na dva předem definované účty (tzv. protiúčty) a Konto PaySec, případně převodem mezi účty majitele obsluhované službami elektronického bankovnictví.

        Spořicí vkladový účet s výpovědní lhůtou
        Vedení účtu včetně zaslání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma / 40Kč
        Výpověď vkladu s dodržením výpovědní lhůty zdarma
        Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty (% z vypovězené částky) 1 % z vypovězené částky, min. 50 Kč
        PLATEBNÍ KARTY
        Debetní karty
        Vedení karty MasterCard Standard (měsíčně) 42 Kč
        Poskytnutí debetní karty MasterCard Business (měsíčně)1, 2, 4) 200 Kč
        Poskytnutí debetní karty MasterCard Gold (měsíčně)2, 3) 340 Kč
        Poskytnutí debetní karty VISA Classic k Červenému kontu (měsíčně) 19 Kč
        Poskytnutí debetní karty VISA Business (měsíčně)1, 2, 4) 200 Kč
        Poskytnutí debetní karty Debit MasterCard (Maxkarta) / VISA Classic k účtům pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele (měsíčně) 22 Kč / 42 Kč

        1) V ceně je cestovní pojištění Exclusive.
        2) V ceně je pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla.
        3) V ceně je cestovní pojištění Gold.
        4) Poskytována do 31. 12. 2005.

        Ostatní poplatky k již nenabízeným typům karet jsou platné dle aktuálního Sazebníku poplatků.

        Kreditní karty
        Kreditní nálepky
        Měsíční poplatek za platební nálepku zdarma
        Ostatní poplatky za kreditní nálepky naleznete v záložce A | Účty a platby - Kreditní karty  
        Kreditka k podnikání – MasterCard (neembosovaná)5)
        Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu (ročně)6) 350 Kč
        Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR 5 Kč + 1 % z vybírané částky
        Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR 35 Kč + 1 % z vybírané částky
        Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 150 Kč
        Elektronický převod z úvěru ke kreditní kartě na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 1 % z převedené částky

        1) Poskytována do 30. 6. 2012.
        2) Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.

        Pojištění ke kartám Debit MasterCard / Maxkarta Limit pojistného plnění Poplatek za pojištění (ročně)
        Bezpečná karta Krádež / ztráta 132 Kč
        Zneužití 30 000 Kč
        Ztráta osobních věcí 5 000 Kč
        Úrazové pojištění Smrt následkem úrazu / invalidita 3. stupně následkem úrazu 100 000 Kč 60 Kč
        Cestovní pojištění / Cestovní pojištění Family Pojištění léčebných výloh 1 000 000 Kč 360 Kč / 960 Kč
        Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení 300 000 Kč
        Pojištění odpovědnosti za majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti 100 000 Kč
        Odpovědnost za újmu Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví, usmrcením 1 000 000 Kč 396 Kč
        Pojištění odpovědnosti za újmu na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním 500 000 Kč
        Finanční újma 250 000 Kč
        Nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka 30 000 Kč
        Cestovní pojištění ke kartám VISA Classic, MasterCard Standard a nálepkám1)
        Standard /
        / Standard Family
        Exclusive /
        / Exclusive Family
        Gold /
        / Gold Family2)
        Poplatek za pojištění (ročně) 300 Kč / 800 Kč 1 000 Kč / 2 200 Kč 1 400 Kč / 2 600 Kč
        Cestovní pojištění Exclusive Family a Gold Family ke kartám Gold a Business (ročně) 1 200 Kč

        – Služba není součástí.
        1) Cestovní pojištění platí i pro již nenabízené karty MasterCard Business/Gold a VISA Business poskytované do 31. 12. 2005.
        2) Obě varianty neplatí pro kreditní karty.

        Pojištění ztráty a krádeže ke kartám VISA Classic, MasterCard Standard a nálepkám1, 2)
        Debetní karty Basic Classic Extra
        Limit pojistného plnění
        Pojištění finanční ztráty 20 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč
        Pojištění osobních věcí 5 000 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč
        Pojištění ztráty mobilního telefonu 2 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
        Opakované vydání PIN / vydání karty (do 3 dnů) - zdarma zdarma
        Vydání náhradní karty nebo hotovosti v zahraničí - - zdarma

        – Služba není součástí.
        1) Pojištění ztráty a krádeže platí i pro již nenabízené karty MasterCard Business/Gold a VISA Business poskytované do 31. 12. 2005.
        2) Pojištění zůstává nadále v nabídce, zde je uváděno pouze z důvodu přehledu limitů.

        Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován předem. Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou.

        Půjčky
        Sazby pojištění ke spotřebitelskému úvěru pro úvěry sjednané do 30. 4. 2017
        Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 – Základní (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) 4,5 % z měsíční úvěrové splátky
        Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 2 – Standardní (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ pracovní neschopnosti) 6,5 % z měsíční úvěrové splátky
        Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 3 – Rozšířená (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) 9,5 % z měsíční úvěrové splátky
        Termínovaný vklad k Běžným korunovým účtům1)
        Vedení termínovaného vkladu, včetně zrušení jeho obnovy zdarma

        1) Od 1. 3. 2008 prodej produktu pozastaven (není nově poskytován).

        Poštovní termínovaný vklad
        2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 48, 72 měsíců
        Vedení účtu včetně zaslání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma
        Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání poštovního termínovaného vkladu (z výše předčasně vybíraného vkladu) u vkladu s dohodnutou dobou trvání 1 %, min. 50 Kč
        Jednorázový výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) - - zdarma
        Blokace poštovního termínovaného vkladu1) 100 Kč
        Změna údajů o vkladateli, vzoru podpisu vkladatele, dispozice pro výplatu vkladu a úroků při ukončení smluvního vztahu, dispozice pro převod úroků při sjednání obnovy, zrušení obnovy vkladu, zrušení blokace vkladu zdarma
        Zřízení, vinkulace poštovního termínovaného vkladu1) 50 Kč

        1) Ceny jsou vybírané v hotovosti na obchodním místě.

        PS Termínovaný vklad na dobu určitou
        kratší než 1 měsíc, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 48, 72 měsíců
        Vedení účtu včetně zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma
        Dodatečné rozdělení na více účtů stejného typu 100 Kč za každý účet
        Zřízení zástavního práva k pohledávce na termínovaném vkladu 1 000 Kč + 1 000 Kč za každou hodinu práce i započatou