Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Sazebník poplatků

  Platný od 1.11. 2018

  Účty a platby

   Osobní účty a tuzemský platební styk

   Běžné platební účty a další časté služby Základní účet Poštovní účet
   Vedení účtu (měsíčně) 25 Kč zdarma 1) / 69 Kč
   Zaslání výpisu měsíčně - elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč zdarma / 30 Kč
   Poskytnutí debetní karty 1 zdarma 2 zdarma
   Výběry hotovosti debetní kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR / z bankomatu jiné banky v ČR 5 Kč / 40 Kč zdarma / 40 Kč
   Příchozí úhrada zdarma zdarma
   Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu 5 Kč zdarma
   Trvalý příkaz, Inkaso (za odchozí položku) 5 Kč zdarma
   Zřízení, změna Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zadané v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu / na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví, nebo přes sběrný box2) zdarma / 30 Kč zdarma / 30 Kč
   Zrušení Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zdarma zdarma
   Poplatek za služby spojené s kontokorentem (měsíčně) zdarma zdarma

   - Ceny pro Osobní účet poskytovaný do 1. 5. 2017 naleznete v záložce Již nenabízené služby a produkty.

   1) Poštovní účet je zdarma pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené. U klientů od 58 let a osob se zdravotním postižením je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 5 000 Kč. Pro ostatní klienty je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v Předsmluvních informacích a Obchodních podmínkách Poštovní spořitelny pro účty a platby - lidé.

   2) Zřízení, změna Trvalého příkazu a svolení k Inkasu ve prospěch účtu ČSOB Pojišťovny zdarma.

   Ostatní bezhotovostní operace
   Odchozí úhrada zadaná kartou v bankomatu 1) nebo na České poště, s.p. 25 Kč
   Odchozí úhrada zadaná papírovým dokladem na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví, nebo přes sběrný box 30 Kč
   Odchozí úhrada zaručená zadaná debetní kartou na České poště, s.p. – expres 100 Kč
   Odchozí úhrada prioritní - úhrada do jiné banky zadaná elektronicky / ve Finančním centru 100 Kč / 200 Kč
   Odchozí úhrady mezi účty téhož klienta do počtu 1 000 měsíčně / každá další úhrada zdarma / 5 Kč

   1) Maximální částka Odchozí úhrady zadané kartou v bankomatu je 10 000 Kč.

   Hotovostní operace
   Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB 1) zdarma
   Vklad na účet ve Finančním centru zdarma
   Zpracování hotovosti připisované na účet v pobočkách České pošty, s.p., kartou/dokladem 10 Kč 1) / 20 Kč
   Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p. zdarma 2) / 40 Kč
   Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
   Výběr hotovosti na základě Trvalého příkazu 1) 34 Kč
   Donáška hotovosti na adresu 1) zdarma 3) / 65 Kč

   1) Služba není poskytována u Eurokonta pro fyzické osoby.

   2) Pro klienty Poštovního účtu jeden výběr hotovosti v zúčtovacím období zdarma.

   3) Pro klienty Poštovního účtu se zvýhodněním od 58 let nebo osoby zdravotně postižené je jedna donáška hotovosti na adresu v zúčtovacím období zdarma.

   Účty pro podnikatele a právnické osoby

     Účet k podnikání Účet pro právnické osoby Účet pro neziskovky
   Účty pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby
   Založení účtu zdarma zdarma zdarma
   Vedení účtu 50 Kč 1) 50 Kč 1) zdarma
   Zasílání výpisu měsíčně - elektronicky/ poštou zdarma / 30 Kč zdarma / 30 Kč zdarma / zdarma
   Zrušení účtu 2) zdarma

   1) Účet je veden bez měsíčního poplatku za vedení po dobu půl roku od jeho zřízení (v rámci Programu pro účetní, který je určen pro účetní a účetní auditory, daňové poradce, advokáty, notáře a exekutory, je vedení zdarma).

   2) Za zrušení účtu do 12 měsíců od jeho založení je poplatek 500 Kč.

   Tuzemský platební styk

   Bezhotovostní operace
   Příchozí úhrada 5 Kč
   Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu 2 Kč 1)
   Odchozí úhrada zadaná kartou na České poště, s.p. 8 Kč
   Odchozí úhrada zadaná debetní kartou na České poště, s.p. – expres 30 Kč
   Odchozí úhrada zadaná kartou v bankomatu 2) 8 Kč
   Odchozí úhrada zadaná papírovým dokladem na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box 30 Kč
   Trvalý příkaz zadaný elektronicky (za odchozí položku) 2 Kč
   Inkaso (za odchozí položku) 8 Kč
   Trvalý příkaz k úhradě/převodu zadaný na obchodním místě (za odchozí položku) 8 Kč
   Zřízení, změna Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zadané v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma / 30 Kč
   Zrušení Trvalého příkazu, svolení k Inkasu zadané v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu, na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma
   Odchozí úhrada prioritní - úhrada do jiné banky zadaná elektronicky / ve Finančním centru 100 Kč / 200 Kč
   200 realizovaných Odchozích úhrad mezi účty klienta s konverzí / každá další realizovaná položka nad 200 převodů zdarma / 8 Kč
   Odchozí úhrada iniciovaná ( Nepřímé dání platebního příkazu) poplatek je účtován dle položky Odchozí úhrada zadaná přes Internetové bankovnictví pro daný typ transakce
   Hotovostní operace
   Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB4) zdarma
   Zpracování hotovosti připisované na účet platební a vkladovou kartou v pobočkách České pošty, s.p. 4) 10 Kč
   Zpracování hotovosti připisované na účet dokladem v pobočkách České pošty, s.p., a na ústní pokyn ve Finančním centru 20 Kč
   Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
   Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p. 40 Kč
   Výplata hotovosti na základě Trvalého příkazu 4) 38 Kč
   Donáška hotovosti na adresu 5) 95 Kč

   1) U Účtu pro právnické osoby je 10 Odchozích úhrad zadaných v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu zdarma (platí pro prvních 5 Odchozích úhrad tuzemksého platebního styku v rámci banky a prvních 5 Odchozích úhrad tuzemského platebního styku mimo banku vyjma Odchozí úhrady prioritní a Inkas).

   2) Maximální částka Odchozí zadané kartou v bankomatu je 10 000 Kč.

   3) Zřízení, změna tTrvalého příkazu a svolení k Inkasu se prospěch účtu ČSOB Pojišťovny zdarma.

   4) Služba není poskytována u Eurokonta pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

   4) Služba je poskytována pouze v pobočkách České pošty, s.p., a není poskytována pro Eurokonto pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

   Depozita

   Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně
   Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. nepřevyšuje 100 mil Kč bez poplatku
   Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku 1) 0,15 %

   Poplatek činí stanovené procento z přírůstku depozit, který je kladným rozdílem mezi objemem depozit klienta k 31. 12. a průměrným objemem jeho depozit v průběhu téhož kalendářního roku. Průměrný objem depozit klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce v období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet peněžních prostředků uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce, vyjma účtů s termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitních směnek.

   ČSOB je oprávněna účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího kalendářního roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

   1) Průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce za období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty s termínovanými vklady a depozitní směnky.

   Další služby k účtům

   Doplňkové služby pro běžné platební účty
   Zasílání výpisu - poštou týdně / po pohybu k účtům pro fyzické osoby – občany 50 Kč / 185 Kč
   Zasílání výpisu - poštou týdně / po pohybu k účtům pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby 90 Kč / 250 Kč
   Tiskopisy a doklady zasílané majiteli účtu na základě objednávky (1 ks) 1 Kč
   Vyhotovení jednoho náhradního výpisu z účtu na žádost klienta (za každý kus) 100 Kč
   Výplata zůstatku rušeného účtu šekovou poukázkou 50 Kč
   Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) 200 Kč
   Potvrzení tiskopisu ČSSZ „Žádost o výplatu důchodu na účet příjemce u banky v ČR" – osobní vyřízení ve Finančním centru, písemně poštou / osobní vyřízení na poště zdarma / 8 Kč 1)
   Odeslaná poštovní zásilka podle Ceníku poštovních služeb
   Nedodržení smluvních podmínek běžných platebních účtů
   Zaslání sms na uhrazení debetního zůstatku na účtu zdarma
   Zaslání výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu 300 Kč

   1)Poplatek je vybírán v hotovosti na obchodním místě.

   Kontokorent (pro fyzické osoby) 1)
   Kontokorent formou dodatku ke smlouvě o účtu i formou samostatné smlouvy o úvěru.
   Změna úvěrového limitu zdarma
   Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace 500 Kč
   Nedodržení smluvních podmínek kontokorentu
   Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
   Výzva ke splnění smluvních podmínek 150 Kč

   1) Kontokorentem se rozumí i Povolené přečerpání postžirového účtu poskytované do 31. 3. 2010.

   Ustanovení k účtům a kontům

   a) Poštovné za odeslanou zásilku, není-li uvedeno jinak (např. zasílání výpisů), je připočítáváno k uvedené ceně za poskytnuté služby.

   b) V případě účtu, ohledně kterého je prováděno exekuční nebo jiné zákonné řízení (např. trestní), jsou poplatky za služby, poskytnuté k tomuto účtu v průběhu provádění řízení, zaúčtovány až po skončení provádění řízení a při souběhu vícero řízení po skončení provádění posledního z řízení.

   Karty a nálepky pro fyzické osoby

   Debetní karty

   Poskytnutí debetní karty, platební nálepky 1, 2) zdarma
   Poskytnutí debetní karty - měsíční poplatek 1) (pokud není v rámci účtu zdarma) 10 Kč
   Měsíční poplatek za platební nálepku 1) zdarma

   1) Platí pro karty Debit Mastercard a VISA Classic a platební nálepku Debit Mastercard. Aktuální nabídka karet je vždy zveřejňována na webových stránkách banky.

   2) Platební kartu Debit Mastercard a platební nálepku Debit Mastercard nelze vydat k Eurokontu pro fyzické osoby.

   Výběr hotovosti kartou nebo platební nálepkou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 2) (u vybraných účtů jsou umožněny výběry hotovosti v ČR zdarma) 5 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo platební nálepkou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo platební nálepkou z bankomatu v zahraničí 100 Kč
   Výběr hotovosti debetní kartou v pobočkách České pošty, s.p. 40 Kč

   Poplatek za výběr hotovosti kartou v bankomatu je inkasován při zaúčtování transakce. Poplatek za výběr hotovosti kartou v pobočkách České pošty, s.p., je inkasován spolu s poplatky za vedení účtu. Poplatky za výběry platí také pro již nenabízené typy debetních karet.

   První změna kteréhokoli z níže uvedených parametrů pro karty majitelů účtů vzniklých se založením účtu zdarma
   Změna limitu pro bankomaty a obchodníky na obchodním místě nebo telefonicky 26 Kč
   Změna limitu pro pošty na obchodním místě nebo telefonicky 1) 26 Kč
   Zavedení nebo zrušení možnosti nadlimitního výběru v hotovosti, příkazu k úhradě v pobočkách České pošty, s.p. 1) 26 Kč
   Zavedení nebo zrušení možnosti použití karty v pobočkách České pošty, s.p. 1) 26 Kč

   1) Nelze nastavit u karet k Eurokontu pro fyzické osoby a neplatí pro nálepky.

   2) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

   Kreditní karty a nálepky

   Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu (měsíčně) 1) 30 Kč
   Měsíční poplatek za platební nálepku zdarma
   Zasílání výpisu měsíčně - elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo platební nálepkou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 2) 50 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo nálepkou z bankomatu jiné banky v ČR 100 Kč
   Výběr hotovosti kartou nebo nálepkou z bankomatu v zahraničí 150 Kč
   Výběr hotovosti kreditní kartou na České poště 70 Kč
   Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty na České poště zdarma
   Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 150 Kč
   Doplňkové služby ke kreditním kartám
   Automatická plná splátka úvěru (měsíčně) 30 Kč
   Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace 500 Kč
   Změna limitu karty nebo nálepky na obchodním místě nebo telefonicky 26 Kč
   Podání informací o jednotlivé transakci (za každou transakci) 15 Kč
   Duplikát výpisu (na základě žádosti klienta) 60 Kč
   Nedodržení smluvních podmínek úvěru ke kreditní kartě
   Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč

   1) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné minimální a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, vydání / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby Finančních center a poboček České pošty, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně. Obsahem tohoto poplatku je také jedna dodatková kreditní karta pro partnera. Banka má právo poplatek klientovi vrátit za podmínek uvedených v Pravidlech pro vrácení poplatku.

   2) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

   Výběry hotovosti nejsou umožněny platební nálepkou. Poplatky za výběry kartou jsou inkasovány při zaúčtování transakce.

   Další služby a transakce u karet

     (platí pro debetní i kreditní karty a nálepky)
   Změna PIN karty v bankomatu (neplatí pro nálepku) zdarma
   Zobrazení PIN prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu zdarma
   Opakované vydání PIN v tištěné formě 200 Kč
   Výběr kartou nebo nálepkou u přepážky nebo ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance) 200 Kč
   Výběr hotovosti službou CashBack zdarma
   Obnovené poskytnutí karty / platební nálepky (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.; netýká se poskytnutí Image karty) 350 Kč / 200 Kč
   Poskytnutí nebo změna designu Image karty 200 Kč
   Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR zdarma
   Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí 25 Kč
   Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB zdarma
   Změna limitu pro bankomaty a obchodníky prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu 1, 2) zdarma
   Identifikace držitele předplacené platební karty na České poště 99 Kč
   Expresní vydání karty nebo nálepky (do 3 dnů od data žádosti) 3) 500 Kč
   Vydání náhradní hotovosti/poskytnutí karty v zahraničí (pouze pro embosované karty) 3 000 Kč / 4000 Kč
   Odeslání karty/PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – zásilka do 0,5 kg – Evropa, USA, Kanada, Mexiko / ostatní státy 1 100 Kč / 1 500 Kč
   Odeslání karty/PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – zásilka nad 0,5 kg – všechny státy dle platného ceníku DHL

   1) Služba je přístupná pouze plnoletým a některé z funkcí jsou dostupné pouze majiteli účtu, ke kterému je karta vydána.

   2) Služba je poskytována pouze ve Finančních centrech.

   Pojištění ke kartám a nálepkám

   Cestovní pojištění
     Classic / Classic family Extra / Extra family
   Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně) 500 Kč / 1 200 Kč 1 250 Kč / 2 500 Kč
   Pojištění ztráty a krádeže
     Basic Classic Extra
   Cena pojištění (ročně) 135 Kč 390 Kč 800 Kč

   Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.

   Karty pro podnikatele a právnické osoby

   Debetní karty

   Poskytnutí karty k účtu 1) zdarma
   Poskytnutí vkladové karty Maestro 2) zdarma
   Měsíční poplatek za kartu 1) 45 Kč
   Měsíční poplatek za vkladovou kartu Maestro 22 Kč

   1) Platí pro karty Mastercard Business a VISA Business. Aktuální nabídka karet je vždy zveřejňována na webových stránkách banky.

   2) Nelze vydat k Eurokontu pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.

   Výběr hotovosti kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 3) 5 Kč
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí 100 Kč
   Výběr hotovosti debetní kartou v pobočkách České pošty, s.p. 40 Kč

   Poplatek za výběr hotovosti kartou v bankomatu je inkasován při zaúčtování transakce. Poplatek za výběr hotovosti kartou v pobočkách České pošty, s.p., je inkasován spolu s poplatky za vedení účtu. Poplatky za výběry platí také pro již nenabízené typy debetních karet.

   1) Neplatí pro vkladovou kartu Maestro.

   2) Nelze nastavit k Eurokontu pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.

   3) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

   Kreditní karty

   Změna limitu pro bankomaty a obchodníky prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu 1, 2) zdarma
   Změna limitu pro bankomaty a obchodníky na obchodním místě nebo telefonicky 1) 26 Kč
   Změna limitu pro pošty na obchodním místě nebo telefonicky 1, 2) 26 Kč
   Zavedení nebo zrušení možnosti nadlimitního výběru v hotovosti, příkazu k úhradě v pobočkách České pošty, s.p. 1, 2) 26 Kč
   Zavedení nebo zrušení možnosti použití karty v pobočkách České pošty, s.p. 1, 2) 26 Kč
   Vyhotovení a odeslání výpisu transakcí kartou včetně poštovného (čtvrtletně) 30 Kč
   – podání informací o jednotlivé transakci (za každou transakci) 15 Kč
   – duplikát výpisu (na základě žádosti majitele účtu) 60 Kč
   Kreditka k podnikání 1)
   Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma
   Poskytnutí úvěru zdarma
   Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu (ročně)2) 350 Kč
   Automatická plná splátka úvěru (ročně) 200 Kč
   Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 2 000 Kč
   Změna úvěrového limitu (zvýšení/snížení) na žádost klienta zdarma
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 3) 5 Kč + 1 % z vybírané částky
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč + 1 % z vybírané částky
   Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí 150 Kč
   Výběr hotovosti kreditní kartou na České poště, s.p. 40 Kč + 1 % z vybírané částky
   Elektronický převod z úvěru ke kreditní kartě na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 1 % z převedené částky
   Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty na České poště, s.p. zdarma
   Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB zdarma
   Změna limitu karty prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu / na obchodním místě nebo telefonicky zdarma / 26 Kč

   - Ceny za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.

   1) Pouze na vybraných obchodních místech Poštovní spořitelny.

   2) Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.

   3) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

   Další služby a transakce u karet

   1) Neplatí pro vkladovou kartu Maestro.

   2) Služba je poskytována pouze ve Finančních centrech.

   Pojištění ke kartám

   Změna PIN v bankomatu zdarma
   Opakované vydání PIN v tištěné formě 200 Kč
   Výběr kartou u přepážky nebo ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance) 200 Kč
   Výběr hotovosti službou CashBack zdarma
   Obnovené poskytnutí karty (ztráta, krádež, předčasná obnova, apod.) 1) 350 Kč
   Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR zdarma
   Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí 20 Kč
   Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB zdarma
   Identifikace držitele předplacené platební karty v pobočkách České pošty, s.p. 99 Kč
   Expresní poskytnutí karty (do 3 dnů od data žádosti) 2) 500 Kč
   Vydání náhradní hotovosti / poskytnutí karty v zahraničí (pouze pro embosované karty) 3 000 Kč / 4 000 Kč
   Odesílka karty, PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – zásilka do 0,5 kg – Evropa, USA, Kanada, Mexiko / ostatní státy 1 100 Kč / 1 500 Kč
   Odesílka karty, PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – zásilka nad 0,5 kg – všechny státy dle platného ceníku DHL
   Cestovní pojištění
     Classic / Classic family Extra / Extra family
   Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně) 500 Kč / 1 200 Kč 1 250 Kč / 2 500 Kč
   Pojištění ztráty a krádeže
     Basic Classic Extra
   Cena pojištění (ročně) 135 Kč 390 Kč 800 Kč

   Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou kartou. Poplatek za pojištění karty je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění. Pojištění ztráty a krádeže platí i pro již nenabízené kreditní karty Mastercard neembosované.

   Elektronické bankovnictví

     Internetové bankovnictví Smartbanking Telefonní bankovnictví
   Popis služby portál pro online ovládání bankovních služeb z počítače s internetovým připojením mobilní aplikace pro chytré telefony transakce zadávané přes telefonního operátora
   Zřízení a vedení služby zdarma zdarma zdarma
   Zaslání informačního e-mailu zdarma zdarma zdarma
   Zaslání informační SMS 3 Kč 3 Kč 3 Kč
   SMS zprávy pro přihlašování a potvrzování transakcí zdarma zdarma

   Zahraniční platební styk

   Zahraniční platby

   Inkaso SEPA – strana plátce
   Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA realizovaná v ČSOB ČR a SR 9 Kč
   Ochozí úhrada na základě Inkaso SEPA vyslaného z jiné banky 250 Kč
   Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně
   Příchozí úhrada - SEPA do max. částky 50 000 EUR 1) 150 Kč
   Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně / příchozí úhrada - SEPA nad částku 50 000 EUR 1) 1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč
   Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR 6 Kč
   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně Internetové bankovnictví Telefonní bankovnictví Na obchodním místě
   Odchozí úhrada ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 2) 9 Kč 9 Kč 9 Kč
   Odchozí úhrada - SEPA do max. částky 50 000 EUR 1) 250 Kč 250 Kč 250 Kč + 250 Kč 3)
   Odchozí úhrada - SEPA nad částku 50 000 EUR 1) 750 Kč 750 Kč 1 500 Kč + 250 Kč 3)
   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 3)
   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP platba) 4) 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

   – Službu nelze zřídit.

   1) SEPA převod je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

   2) Pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný nožný kód zpoplatnení SHA.

   3) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

   4) STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.

   Přehled kódů zpoplatnění příchozích a odchozích úhrad do/ze zahraničí v Kč a cizí měně a do/z tuzemska v cizí měně
   Druh úhrady/Kód zpoplatnění OUR
   veškeré poplatky hradí plátce
   BEN
   všechny poplatky hradí příjemce
   SHA2)
   poplatky banky plátce hradí plátce, ostatní poplatky hradí příjemce
   Příchozí úhrady ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně plátce hradí poplatky ČSOB 1), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku úhrady sníženou o poplatky banky plátce a o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce nehradí žádné poplatky příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku úhrady sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce hradí poplatky své banky
   Odchozí úhrady do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, poplatky banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank plátce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku úhrady sníženou o poplatky ČSOB 1) a o případné další poplatky zprostředkujících bank plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku úhrady sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank
   u odchozích úhrad s kódem zpoplatnění BEN / SHA na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank
   u odchozích úhrad s kódem zpoplatnění OUR / SHA / BEN mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce

   1) Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).

   2) Kód zpoplatnění SHA je povinný u úhrad do/z členských států EU/EHP. Stejně tak je SHA jediným možným kódem zpoplatnění pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR ve všech měnách.

   Platby z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně
   U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády) – příchozí úhrada 3 USD
   Promptní provedení Odchozí úhrady (pouze po předchozí dohodě s bankou) 1) 500 Kč
   Změna valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou) 2) 500 Kč
   Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady před jeho provedením na žádost klienta zdarma
   Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady po jeho provedení na žádost klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
   Reklamace provedení pPříchozí nebo Odchozí úhrady na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
   Zaslání debetního nebo kreditního avíza poštou 30 Kč
   Vystavení potvrzení o provedení úhrady 300 Kč
   Zřízení Trvalého příkazu do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě podané u přepážky 100 Kč
   Zaslání kopie debetního nebo kreditního avíza, případně SWIFT zprávy poštou, faxem nebo e-mailem na žádost klienta 100 Kč
   Garantovaný OUR, poplatek pro Odchozí úhradu v USD platby (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce) 500 Kč / zpráva

   1) Jde o urychlení zpracování úhrady (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).

   2) Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

   Úvěry

    Úvěry pro fyzické osoby

    Spotřebitelské úvěry – neúčelové, účelové, konsolidace

    Zpracování úvěru zdarma
    Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru zdarma
    Zpracování úvěru do 19 999 Kč na České poště 500 Kč
    Změna smluvní dokumentace na žádost klienta (provedena také formou oznámení banky)
    Změny nad rámec stanovených smluvních podmínek včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky 500 Kč
    Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů
    Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
    Aktuální sazby pojištění ke spotřebitelskému úvěru
    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro zdraví (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pracovní neschopnosti) 6,6 % z měsíční splátky úvěru
    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro práci (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a ztráty příjmů) 6,6 % z měsíční splátky úvěru
    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro všechno (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty příjmů) 8,8 % z měsíční splátky úvěru

    Hypoteční úvěry

    Sazebník Hypoteční banky, a.s.
    Veškré poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroků vztahující se na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB se řídí příslušným Sazebníkem Hypoteční banky, a.s.dostupným na www.hypotecnibanka.cz.

    Úvěry pro podnikatele a právnické osoby 1)

    KONTOKORENT K PODNIKÁNÍ 2) INVESTIČNÍ PŮJČKA K PODNIKÁNÍ, MALÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR 3) PŮJČKA K PODNIKÁNÍ, MALÝ PODNIKATELSKÝ ÚVĚR 2)
    Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma zdarma zdarma
    Poskytnutí úvěru zdarma 1 % z výše poskytnutého úvěru, min. 2 000 Kč 1 % z výše poskytnutého úvěru, min. 2 000 Kč
    Závazková provize zdarma - -
    Služby spojené se správou úvěru (měsíčně) 150 Kč 3,4) 200 Kč 4) 200 Kč 4)
    Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
    Změna úvěrového limitu (zvýšení/snížení) na žádost klienta zdarma - -
    Interní analýza hodnoty zajištění pro komplexní posouzení žádosti o úvěr - 4 500 Kč -
    Poplatek za vyhotovení elektronického výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí - 250 Kč / výpis -
    Poplatek za externí právní a jiné služby 5) - smluvně -

    – Služba není součástí.
    Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován předem. Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění.
    Pojištění ve variantě family (Rodina) se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 dětí do věku 18 let. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Poplatek za pojištění je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.

    OSTATNÍ SLUŽBY ÚČTOVANÉ U ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ
    Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
    Porušení smluvních podmínek 500 Kč

    Ceny za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.
    – Služba není součástí.
    1) Další ceny související s poskytováním úvěrů jsou uvedeny v „Sazebníku poplatků ČSOB", který je k nahlédnutí ve Finančních centrech.
    2) Pouze na vybraných obchodních místech Poštovní spořitelny
    3) Pouze ve Finančních centrech.
    4) Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z poskytnutého úvěrového limitu klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky jistiny úvěru, úroků a souvisejících poplatků z běžného účtu klienta, rezervace finančních zdrojů, hodnocení hospodaření klienta a plnění smluvních podmínek, zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě a konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.
    5) Pokud bude poplatek vybírán samostatně, bude zdaněn 21% DPH.

    Spoření a investice

     Spoření pro fyzické osoby

     Spoření s bonusem
     Vedení účtu zdarma
     Zaslání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
     Vklad hotovosti připisovaný na účet zdarma
     Výběr hotovosti na Finančním centru 80 Kč
     Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu v měně účtu zdarma
     Příchozí úhrada v měně účtu zdarma
     Odchozí úhrada zadaná papírovým dokladem na ochodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box 30 Kč
     Duo Profit
     Vedení účtu zdarma
     Zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
     Výběr hotovosti na Finančním centru 80 Kč
     Předčasný výběr z účtu 1) 0,75 % z vybírané částky

     1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.

     Spoření pro podnikatele a právnické osob

     Spořicí vkladový účet s výpovědní lhůtou 1)
     Vedení účtu včetně zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma
     Výpověď vkladu s dodržením výpovědní lhůty zdarma
     Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty (% z vypovězené částky) 1 % z vypovězené částky, min. 50 Kč

     1) Od 12. 12. 2016 je tento produkt poskytován pouze s výpovědní lhůtou 14 dní pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele.

     Termínované vklady pro fyzické osoby, podnikatele a právnické osoby

     Poštovní termínovaný vklad
     1, 3, 6 měsíců 12 měsíců 24 do 36 měsíců
     Vedení účtu včetně zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma zdarma zdarma
     Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání poštovního termínovaného vkladu (z výše předčasně vybíraného vkladu) u vkladu s dohodnutou dobou trvání 0,75 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč
     Jednorázový výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max.1 milion Kč) - - zdarma
     Blokace poštovního termínovaného vkladu 1) 100 Kč 100 Kč 100 Kč
     Změna údajů o vkladateli, vzoru podpisu vkladatele, dispozice pro výplatu vkladu a úroků při ukončení smluvního vztahu, dispozice pro převod úroků při sjednání obnovy, zrušení obnovy vkladu, zrušení blokace vkladu. zdarma zdarma zdarma

     1) Ceny jsou vybírané v hotovosti na obchodním místě

     PS Termínovaný vklad na dobu určitou
     1, 3, 6 měsíců 12 měsíců 24, 36 měsíců
     Vedení účtu včetně zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma
     Výběr nad stanovený limit 20 % - - 1,5 %, min. 50 Kč
     Výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) - - zdarma
     Změna, zrušení vinkulace peněžních prostředků včetně vyhotovení smluvní dokumentace 1 000 Kč + 1 000 Kč za každou hodinu práce i započatou
     Dodatečné rozdělení na více účtů stejného typu 100 Kč za každý účet
     Druhý a další příkaz ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě 50 Kč
     Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání vkladu 0,75 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč -
     Zřízení zástavního práva k pohledávce na termínovaném vkladu 500 Kč
     Doplňkové služby ke spořicím účtům a terminovaným vkladům
     Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) 200 Kč

     Investice

     Investiční bankovnictví
     Poštovní fondy 1)
     Uzavření „komisionářské smlouvy" ohledně obchodování s CP zdarma
     Podání žádosti o zpětný odkup (prodej) zdarma
     Podání a zpracování plné moci 80 Kč
     Vstupní poplatek *
     Výstupní poplatek *
     Storno v upisovacím období *
     Výpisy z majetkového účtu cenných papírů zdarma

     1) Poštovní fondy je marketingové označení pro ČSOB podílové fondy pordávané na poštách a ve Finančních centrech.

     *) Podle dokumentů Parametry Poštovního investičního programu / Parametry Poštovního investičního programu pro Českou poštu, s.p.

     Vkladní knížky

     Vkladní knížka Vkladní knížka místní Vkladní knížka dětská
     Založení a vedení účtu zdarma - zdarma
     Hotovostní výběr v rámci denní limitní částky zdarma zdarma -
     Hotovostní výběr nad denní limitní částku (kromě vinkulovaných VK) 10 Kč zdarma -
     Připsání úrokové a vkladové poukázky zdarma zdarma zdarma
     Provedení zákazu výplat (do 2 pracovních dnů) 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
     Žádost při ztrátě 1), zničení, odcizení vkladní knížky 100 Kč 100 Kč 100 Kč
     Náhrada za nedodržení výpovědní doby u VK a VKM za každých i započatých vybíraných 1 000 Kč při výpovědní době:
     3 měsíce 1 Kč 1 Kč -
     6 měsíců 2 Kč 2 Kč -
     12 měsíců 5 Kč 5 Kč -
     24 měsíců 10 Kč 10 Kč -
     Při rušení VK a VKM, zkrácení nebo zrušení výpovědní doby VK a VKM se zůstatkem do 1 000 Kč se náhrada nevybírá.
     Náhrada při předčasném rušení VKD (z vybírané částky) za každých i započatých vybíraných 1 000 Kč (poplatek není vybírán na obchodním místě) - - 60 Kč
     Neúčetní změny, změna údajů (změna nebo oprava jména nebo příjmení, změna adresy, doplnění nebo vyškrtnutí vkladatele) změna výpovědní doby na VK a VKM 20 Kč 20 Kč 20 Kč
     Poplatek se vztahuje k 1 žádosti bez ohledu na počet požadovaných změn.
     Výměna vkladní knížky z důvodu popsání (popř. změny identifikačních údajů) zdarma zdarma zdarma
     Výměna vkladní knížky pro poškození zaviněné vkladatelem 50 Kč 50 Kč 50 Kč
     Zrušení VK, VKM, VKD (poplatek není vybírán na obchodním místě) 50 Kč 50 Kč zdarma

     – Službu nelze zřídit.
     Minimální první vklad na VK a VKD je 50 Kč. Vklad, pod který nesmí zůstatek na VK a VKM klesnout (minimální zůstatek), je 50 Kč.
     Denní limitní částka pro výběr hotovosti z VK bez svolení banky nebo telefonického ověření možnosti výplaty je 20 000 Kč. Denní limitní částka pro výběr hotovosti z VKM není stanovena.
     Nezletilý, který se může průkazem totožnosti prokázat, že je vkladatelem VK nebo VKM, je oprávněn vybrat z jedné vkladní knížky denně 2 000 Kč. Nezletilý vkladatel bez průkazu totožnosti není způsobilý z vkladní knížky vybírat.
     Ceny za poskytnuté služby se vybírají v hotovosti na obchodním místě. Nevztahuje se na poplatky za předčasné rušení VKD a řádné rušení VK, VKM, které banka odečítá přímo z vypláceného zůstatku.

     1) V případě ztráty vkladní knížky při dědictví není poplatek účtován.

     Význam zkratek: VK = Vkladní knížka, VKM = Vkladní knížka místní, VKD = Vkladní knížka dětská.

     Bankopojištění

      CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ k Osobnímu účtu, Poštovnímu účtu
      Cestovní pojištění na obchodním místě (za osobu a den) individuálně
      CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ přes bankomat
      Cestovní pojištění přes bankomat – tarif Klient (za osobu a den) 26 Kč
      Cestovní pojištění přes bankomat – tarif Standard (za osobu a den) 28 Kč
      POŠTOVNÍ POJISTNÝ CERTIFIKÁT
      Podání „Žádosti o výplatu" zdarma
      Životní pojištění Maximal Profit / Maximal Profit Z / Maxík – sazebník pojistitele
      Fixní část pojistného (měsíční poplatek) 30 Kč
      Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění pro smlouvy se sumou pojistného za další pojištění a fixní části pojistného menší než 4 800 Kč za rok 5 % z pojistného za základní pojištění sníženého o fixní část pojistného
      Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění pro smlouvy se sumou pojistného za další pojištění a fixní části pojistného ve výši alespoň 4 800 Kč za rok 1,5 % z pojistného za základní pojištění snížené o fixní část pojistného
      Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 500 Kč) 0 % z pojistného
      Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění 1 000 Kč
      Minimální částka jedné výplaty z hodnoty pojištění 1 000 Kč
      Částečná výplata z hodnoty pojištění zdarma
      Maximální doba trvání pro jedny platební prázdniny je 36 měsíců. Platební prázdniny lze provést max. 3x za dobu trvání pojištění. Minimální hodnota podílů vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění pro dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny) je 25 000 Kč.
      Poplatek za dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny) 1 000 Kč
      Změna pojištění na žádost pojistníka zdarma
      Převod podílů programů investování pro běžné i mimořádné pojistné zdarma
      Změna alokace běžného pojistného za základní pojištění zdarma
      Storno poplatek (poplatek za odkupné) 1 000 Kč
      Zhodnocení garantovaného programu investování
      Pro běžné pojistné 1,3 % p. a.
      Pro mimořádné pojistné 0,8 % p. a.

      Cestovní pojištění na obchodním místě je určeno pro klienty ČSOB / Poštovní spořitelny.

      Cena pojistného na obchodním místě se odvíjí od věku klienta, lokace cesty (Evropa/Svět) a pojistné varianty.

      Cestovní pojištění přes bankomat je poskytováno pouze v bankomatech Poštovní spořitelny.

      Tarif Klient je určen stávajícím držitelům platebních karet ČSOB / Poštovní spořitelny. Tarif Standard je určen veškeré klientele vyjma klientely, která má nárok na tarif Klient.

      Ostatní služby

       Ostatní služby

       Použití Informačního terminálu
       Zobrazení aktuálního zůstatku účtu 2 Kč
       Zobrazení historie účtu 4 Kč
       Informace o kartě Debit MasterCard / Maxkartě zdarma
       Poštovní a telekomunikační poplatky
       Odeslaná poštovní zásilka podle Ceníku poštovních služeb
       Zaslání faxové zprávy 1) do tuzemska / do Evropy / do ostatních států 50 Kč / 100 Kč / 200 Kč
       SWIFT (elektronický systém přenosu informací mezi bankami) do tuzemska a do zahraničí 150 Kč
       Šeky
       Šeky inkasované v jiných bankách 2) 1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč
       Platby sociální povahy šekem inkasovaným v jiných bankách 3) 100 Kč, zdarma platby obětem holokaustu
       Vystavení bankovního šeku 1 % z částky šeku, min. 500 Kč, max. 3 000 Kč
       Osobní vyzvednutí šeku v pobočce 100 Kč
       Zaslání šeku cennou zásilkou, kurýrní službou poplatky spojené s doručením cenné zásilky, kurýrní služby
       Operace s neplacenými, popř. nekrytými šeky 100–200 Kč podle složitosti operace + výlohy zahraniční / tuzemské banky
       Emise šekové poukázky (včetně poštovného) – zadání z magnetického média 4)
       do 200 Kč / do 1 000 Kč / do 50 000 Kč 32 Kč / 41 Kč / 42 Kč
       za každých dalších započatých 50 000 Kč 5 Kč
       Blokace výplaty šekové poukázky emitentem
       do 2 pracovních dnů / do 14 kalendářních dnů 1 000 Kč / 200 Kč
       Platba složenkou na obchodním místě
       Zpracování hotovosti na poště do 5 000 Kč / do 50 000 Kč 22 Kč / 33 Kč
       Zpracování hotovosti na poště za každých dalších započatých 50 000 Kč 10 Kč
       Bezhotovostní úhrada 20 Kč 6)
       Opis podací stvrzenky podle Ceníku poštovních služeb
       Vyhotovení druhopisu podací stvrzenky podle Ceníku poštovních služeb
       Emise dokladu složenka, dobírková složenka na základě uzavřené smlouvy 7)
       Distribuce složenek plátcům (za každou odeslanou zásilku) 2,50 Kč + poštovné
       Platební příkaz podaný v síti COOP
       Platba v hotovosti 20 Kč
       Platba platební kartou 20 Kč
       Poskytování informací
       Poskytování a obstarávání bankovních a kancelářských informací o zahraničních a tuzemských subjektech (k ceně se připočítávají skutečně vzniklé náklady) min. 500 Kč, max. 5 000 Kč 1)
       Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro notáře podle povahy a rozsahu informací smluvně, min. 200 Kč 1)
       Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro auditora k řádnému ověření údajů o účetní jednotce podle povahy a rozsahu informací min. 300 Kč, max. 3 200 Kč 1)
       Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva:
       Při požadavku podání 1–5 informací 250 Kč 1)
       Při požadavku podání 6 a více informací 500 Kč 1)
       Ostatní služby
       Potvrzení vystavovaná na žádost klienta a ostatní činnosti v sazebníku výslovně neuvedené (vyžádání dokladů o transakci na obchodním místě, neodůvodněná reklamace transakce kartou, potvrzení pro českou policii, pro účely auditu, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS apod.) min. 300 Kč, max 7 000 Kč 1)
       Ověřování plné moci (poplatek je vybírán na obchodním místě) 80 Kč
       Ostatní v této části sazebníku neuvedené služby související s finanční činností na žádost majitele účtu – za každých započatých 15 minut práce 40 Kč
       Bankovní úschova - vyhotovení smlouvy ( služba je poskytována pouze stávajícím klientům ČSOB nebo klientům, kteří si sjednali ČSOB Hypotéku). 7 500 Kč / v případě individuálních úprav 10 000 Kč

       Pokud Finanční centra poskytují jiné služby než uvedené v Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny, jsou uplatňovány ceny podle Sazebníku poplatků ČSOB (např. pokladní služby, pronájem bezpečnostních schránek, úvěry).

       1) K poplatku je připočítána aktuálně platná základní sazba DPH.
       2) Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a korespondenta EUR šeku jsou 3 EUR.
       3) Jedná se o šeky vystavené Citibank AG, Filiale Muenchen splatné u Citibank AG, pozn. NUR ZUR VERRECHNUNG (k šeku musí být přiložen průvodní dopis s uvedením účelu platby).
       4) Vystavení bankovního šeku – je nově možné pouze pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.
       5) Uvedené ceny jsou považovány za základní, konečná cena závisí na dalších požadovaných službách. Poplatky za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem na smlouvou určený účet.
       6) K poplatku za podanou zásilku příslušného druhu, hmotnosti, popř. dalších požadovaných služeb a jednotné sazbě za zvláštní zacházení se zásilkou podle Ceníku poštovních služeb se připočítává jednotná sazba za použití dobírkové složenky (sazby položky č. 1 se nepřipočítávají).
       7) Není-li sazba uvedena ve smlouvě, pak je sazba v Kč uvedena pod položkou „Tiskopisy a doklady zasílané majiteli účtu na základě objednávky (1 ks)" v oddílu Účty a platby.

       Ostatní služby ve Finančních centrech

       Pronájem bezpečnostních schránek
       Uzavření smlouvy zdarma
       Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše 800 000 Kč do 7 000 cm3 1 200 Kč 1)
       do 15 000 cm3 1 800 Kč1)
       do 30 000 cm3 2 700 Kč1)
       do 100 000 cm3 3 900 Kč1)
       nad 100 000 cm3 7 200 Kč1)

       1) K poplatku je připočítána aktuálně platná základní sazba DPH.

       Poplatky a jiné úhrady za ztrátu nebo poškození klíče / magnetické karty, výměny zámku ke schránce aj., jsou uvedeny v Přehledu poplatků, úhrad a odměn účtovaných v souvislosti s pronájmem schránek za některé vybrané služby, který podle systému zabezpečení a velikosti schránek vydává konkrétní pobočka poskytující pronájem schránky a je v této pobočce k dispozici.

       Z pojištění se hradí každá ztráta, zmizení, poškození nebo zničení obsahu schránky. Pojištění se nevztahuje zejména na škody na obsahu schránky způsobené podvodným nebo jiným jednáním nájemce nebo disponenta, vnitřními příčinami (zastarání, skryté vady, oxidace koroze), válkou, radioaktivním nebo jiným zářením a dále dle podmínek příslušné pojistné smlouvy. Další informace o rozsahu pojištění včetně možného vyššího pojistného plnění jsou k dispozici na www.csob.cz nebo na příslušných pobočkách.
       Uvedené sazby platí i za užívání schránky po ukončení smluvního vztahu.

       Zpracování hotovosti připisované na účet
       Vklad mincí v Kč v počtu do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) zdarma
       Vklad mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty 3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč
       Vklad mincí v EUR v počtu do 49 ks mincí zdarma
       Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí 2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč
       Vklad cizí měny na účet vedený v Kč 2 % ze zpracované hotovosti
       Vklad ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně 10 % z hodnoty předložené bankovky
       Vklad a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného v jiném peněžním ústavu 2 % ze zpracované hotovosti, min. 150 Kč
       Vklad hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot 100 Kč
       Vklad provedený třetí osobou na účet 80 Kč
       Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného v Kč 1 % z vybírané částky
       Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v cizí měně 1 % z vybírané částky
       Ohlášený a nevyplacený výběr v hotovosti 0,3 % z nevyplacené částky
       Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) zdarma
       Výměny Kč bankovek nebo Kč mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 1) 3 % z přijaté částky převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč
       Výměna nebo připsání běžně poškozených tuzemských bankovek a mincí 1) zdarma
       Výměna hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot 1) 100 Kč

       1) Položka platná pro všechna obchodní místa provádějící pokladní operace.

       Již nenabízené produkty

        Osobní účty

        Vedení účtu 34 Kč
        Vedení účtu v balíčku Era spolu 20 Kč
        Vedení účtu pro osoby ve věku 58 a více nebo pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP–P 1) 8 Kč
        Vedení účtu v balíčku Era spolu pro osoby ve věku 58 a více nebo pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP–P 1) zdarma
        Zasílání výpisu měsíčně - elektronicky/poštou zdarma/ 30 Kč
        Poskytnutí debetní karty - druhé a další k účtu zdarma
        Poskytnutí debetní karty Debit Mastercard (Maxkarta) nebo VISA Classic (měsíčně) 10 Kč
        Poskytnutí debetní karty Debit Mastercard jednomu disponentovi v rámci Era spolu zdarma
        Výběr hotovosti debetní kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR 5 Kč
        Poplatek za služby spojené s kontokorentem (měsíčně) 19 Kč
        Časté bezhotovostní operace
        Příchozí úhrada zdarma
        Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu 2 Kč
        Odchozí úhrada zadaná v Internetovém bankovnictví včetně Smartbankingu v rámci Osobních účtů seskupených v balíčku Era spolu zdarma
        Odchozí úhrada zadaná kartou na České poště, s.p. 8 Kč
        Odchozí úhrada zadaná kartou v bankomatu4) 25 Kč
        Odchozí úhrada zadaná papírovým dokladem na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box 30 Kč
        Trvalý příkaz zadaný elektronicky (za odchozí položku) 2 Kč
        Trvalý příkaz zadaný na obchodním místě (za odchozí položku) 8 Kč
        Inkaso (za odchozí položku) 8 Kč
        Zřízení, Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zadané v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu / na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma/ 30 Kč
        Zrušení Trvalého příkazu nebo svolení k Inkasu zdarma
        Časté hotovostní operace
        Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB zdarma
        Vklad na běžný platební účet ve Finančním centru zdarma
        Zpracování hotovosti připisované na účet v pobočkách České pošty, s.p., kartou/dokladem 10 Kč / 20 Kč
        Výběr hotovosti ve Finančním centru zdarma4) / 80 Kč
        Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p. zdarma4) / 40 Kč
        Donáška hotovosti na adresu 65 Kč / zdarma4)

        Ostatní služby zde neuvedené jsou zpoplatněny podle oddílu A | Účty a platby a E | Ostatní služby.

        1) Zvýhodnění platí při převodu starobního nebo invalidního důchodu na účet.
        2) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kontokorentu klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky úvěru z běžného účtu klienta, rezervace finančních zdrojů, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu smluvního vztahu, upozornění na blížící se lhůtu pro splacení vyčerpané částky, poradenské a administrativní služby Finančních center a poboček České pošty, s.p., konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.
        3) Maximální částka příkazu k úhradě podaného v bankomatu je 10 000 Kč.
        4) Jeden výběr hotovosti ve Finančním centru nebo pobočce České pošty, s.p., a jedna donáška hotovosti na adresu v zúčtovacím období. Platí pro osoby ve věku 58 a více při převodu starobního nebo invalidního důchodu na účet nebo pro osoby s průkazem TZ/ZTP/ZTP–P.

        Služby poskytované zdarma pro Osobní účty založené jako Postžirové účty v programu Plus do 31. 3. 2010
        Vedení Eurokonta pro fyzické osoby – občany, tuzemské platební příkazy na dva vybrané účty bank v ČR, platební karta VISA Classic nebo MasterCard Standard pro majitele účtu (1. rok od zřízení).
        Služby poskytované zdarma pro Osobní účty založené jako Postžirové účty v programu Mini do 31. 3. 2010
        Vedení účtu do 15 let věku majitele účtu, vedení Maxkarty do 15 let věku majitele účtu.
        Služby poskytované zdarma k Postkontům založeným do 23. 10. 2011
        V programu Max:
        Bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, vydání jedné Maxkarty, 10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského platebního příkazu mimo banku, vyjma prioritní platby, inkas a SIPO), zdarma služby a práce spojené s realizací úvěru k jedné Kreditce k podnikání, vedení jedné platební karty VISA Classic nebo MasterCard Standard (1. rok od zřízení), zřízení a vedení Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání výpisů, vedení Eurokonta pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele.
        V programu Obec:
        Bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, 10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského platebního příkazu mimo banku, vyjma prioritní platby, inkas a SIPO) ), vydání tří Maxkaret, zřízení a vedení Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání výpisů.
        První konto
        Vedení účtu zdarma
        Zasílání výpisu - měsíčně elektornicky/poštou zdarma/ 30 Kč

        Ostatní služby tuzemského platebního styku jsou zpoplatněny dle oddílu A | Účty a platby.

        Eurokonto pro fyzické osoby 1)
        Vedení účtu 30 Kč
        Zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma/ 30 Kč

        Ostatní služby tuzemského platebního styku jsou zpoplatněny dle oddílu A | Účty a platby.

        - Bezhotovostní převody jsou zpoplatněny podle oddílu Zahraniční platební styk.

        1) U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem (kurz devizového trhu ČNB) v den zúčtování poplatku.

        Eurokonto1) pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele
        Vedení účtu 60 Kč2)
        Zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma/ 30 Kč
        Zrušení účtu3) zdarma

        Ostatní služby tuzemského platebního styku jsou zpoplatněny dle oddílu A | Účty a platby.

        1) U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem (kurz devizového trhu ČNB) v den zúčtování poplatku. Bezhotovostní operace pro Eurokonto pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele jsou zpoplatněny podle oddílu Zahraniční platební styk.
        2) K Účtu pro právnické osoby je poskytováno zdarma.
        3) Za zrušení účtu do 12 měsíců od jeho založení je poplatek 500 Kč.

        Červené konto
        Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně - elektronicky/poštou zdarma / 30Kč
        Vklad hotovosti připisovaný na účet zdarma
        Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR 5 Kč
        Odchozí úhrada elektronicky1) zdarma
        Příchozí úhrada zdarma

        1) Na dva předem definované účty (tzv. protiúčty) a Konto PaySec, případně převodem mezi účty majitele obsluhované službami elektronického bankovnictví.

        Duo Profit Plus
        Vedení účtu včetně výpisů měsíčně (poštou nebo elektronicky), zrušení účtu zdarma
        Výpověď vkladu s dodržením výpovědní lhůty zdarma
        Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
        Předčasný výběr z účtu 1) 0,75 % z vybírané částky

        1) Na dva předem definované účty (tzv. protiúčty) a Konto PaySec, případně převodem mezi účty majitele obsluhované službami elektronického bankovnictví.

        Spořicí vkladový účet s výpovědní lhůtou
        Vedení účtu včetně zaslání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma / 30Kč
        Výpověď vkladu s dodržením výpovědní lhůty zdarma
        Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty (% z vypovězené částky) 1 % z vypovězené částky, min. 50 Kč
        Debetní karty
        Vedení karty MasterCard Standard (měsíčně) 42 Kč
        Poskytnutí debetní karty MasterCard Business (měsíčně)1, 2, 4) 200 Kč
        Poskytnutí debetní karty MasterCard Gold (měsíčně)2, 3) 340 Kč
        Poskytnutí debetní karty VISA Classic k Červenému kontu (měsíčně) 19 Kč
        Poskytnutí debetní karty VISA Business (měsíčně)1, 2, 4) 200 Kč
        Poskytnutí debetní karty Debit MasterCard (Maxkarta) / VISA Classic k účtům pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele (měsíčně) 22 Kč / 42 Kč

        1) V ceně je cestovní pojištění Exclusive.
        2) V ceně je pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla.
        3) V ceně je cestovní pojištění Gold.
        4) Poskytována do 31. 12. 2005.

        Ostatní poplatky k již nenabízeným typům karet jsou platné dle aktuálního Sazebníku poplatků.

        Kreditní karty
        Kreditní karta neembosovaná1)
        Zaslání výpisu měsíčně - elektronicky/poštou3) zdarma / 30 Kč
        Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu (měsíčně)2) 30 Kč
        Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR 50 Kč
        Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR 100 Kč
        Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 150 Kč
        Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 150 Kč
        Splátková karta4)
        Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
        Kreditka k podnikání – MasterCard (neembosovaná)5)
        Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu (ročně)6) 350 Kč
        Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR 5 Kč + 1 % z vybírané částky
        Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR 35 Kč + 1 % z vybírané částky
        Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 150 Kč
        Elektronický převod z úvěru ke kreditní kartě na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 1 % z převedené částky

        1) Poskytována do 30. 6. 2012.
        2) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, vydání / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby Finančních center a poboček České pošty, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně. Obsahem tohoto poplatku je také jedna dodatková kreditní karta pro partnera.
        3) Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zasílán 25 dní před dnem splatnosti.
        4) Poskytována do 31. 8. 2012.
        5) Poskytována do 30. 6. 2012.
        6) Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.

        Pojištění ke kartám Debit MasterCard / Maxkarta Limit pojistného plnění Poplatek za pojištění (ročně)
        Bezpečná karta Krádež / ztráta 132 Kč
        Zneužití 30 000 Kč
        Ztráta osobních věcí 5 000 Kč
        Úrazové pojištění Smrt následkem úrazu / invalidita 3. stupně následkem úrazu 100 000 Kč 60 Kč
        Cestovní pojištění / Cestovní pojištění Family Pojištění léčebných výloh 1 000 000 Kč 360 Kč / 960 Kč
        Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení 300 000 Kč
        Pojištění odpovědnosti za majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti 100 000 Kč
        Odpovědnost za újmu Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví, usmrcením 1 000 000 Kč 396 Kč
        Pojištění odpovědnosti za újmu na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním 500 000 Kč
        Finanční újma 250 000 Kč
        Nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka 30 000 Kč
        Cestovní pojištění ke kartám VISA Classic, MasterCard Standard a nálepkám1)
        Standard /
        / Standard Family
        Exclusive /
        / Exclusive Family
        Gold /
        / Gold Family2)
        Poplatek za pojištění (ročně) 300 Kč / 800 Kč 1 000 Kč / 2 200 Kč 1 400 Kč / 2 600 Kč
        Cestovní pojištění Exclusive Family a Gold Family ke kartám Gold a Business (ročně) 1 200 Kč

        – Služba není součástí.
        1) Cestovní pojištění platí i pro již nenabízené karty MasterCard Business/Gold a VISA Business poskytované do 31. 12. 2005.
        2) Obě varianty neplatí pro kreditní karty.

        Pojištění ztráty a krádeže ke kartám VISA Classic, MasterCard Standard a nálepkám1, 2)
        Debetní karty Basic Classic Extra
        Limit pojistného plnění
        Pojištění finanční ztráty 20 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč
        Pojištění osobních věcí 5 000 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč
        Pojištění ztráty mobilního telefonu 2 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
        Opakované vydání PIN / vydání karty (do 3 dnů) - zdarma zdarma
        Vydání náhradní karty nebo hotovosti v zahraničí - - zdarma

        – Služba není součástí.
        1) Pojištění ztráty a krádeže platí i pro již nenabízené karty MasterCard Business/Gold a VISA Business poskytované do 31. 12. 2005.
        2) Pojištění zůstává nadále v nabídce, zde je uváděno pouze z důvodu přehledu limitů.

        Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován předem. Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou.

        >
        Poštovní úvěr „ČTYŘLÍSTEK"1)
        Zpracování oznámení o předčasném splacení úvěru 200 Kč
        Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč

        1) Poskytován do 31. 12. 2009.

        Termínovaný vklad k Běžným korunovým účtům1)
        Vedení termínovaného vkladu, včetně zrušení jeho obnovy zdarma

        1) Od 1. 3. 2008 prodej produktu pozastaven (není nově poskytován).

        Poštovní termínovaný vklad
        2, 4, 5 měsíců 7, 8, 9, 10, 11 měsíců 48, 72 měsíců
        Vedení účtu včetně zaslání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma zdarma zdarma
        Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání poštovního termínovaného vkladu (z výše předčasně vybíraného vkladu) u vkladu s dohodnutou dobou trvání 0,75 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč
        Jednorázový výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) - - zdarma
        Blokace poštovního termínovaného vkladu1) 100 Kč 100 Kč 100 Kč
        Změna údajů o vkladateli, vzoru podpisu vkladatele, dispozice pro výplatu vkladu a úroků při ukončení smluvního vztahu, dispozice pro převod úroků při sjednání obnovy, zrušení obnovy vkladu, zrušení blokace vkladu zdarma zdarma zdarma
        od 1 do 6 měsíců včetně od 7 do 12 měsíců včetně od 24 do 72 měsíců včetně
        Zřízení, vinkulace poštovního termínovaného vkladu1) 50 Kč 50 Kč 50 Kč

        1) Ceny jsou vybírané v hotovosti na obchodním místě.

        PS Termínovaný vklad na dobu určitou
        Kratší než 1 měsíc 2, 4, 5, měsíců od 7 do 11 měsíců včetně 18 měsíců včetně 48 měsíců 72 měsíců
        Vedení účtu včetně zasílání výpisu - měsíčně elektronicky/poštou zdarma
        Výběr nad stanovený limit 20 % - - - - 1,5 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč
        Výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) - - - - - zdarma
        Změna, zrušení vinkulace peněžních prostředků včetně vyhotovení smluvní dokumentace 1 000 Kč + 1 000 Kč za každou hodinu práce i započatou
        Dodatečné rozdělení na více účtů stejného typu 100 Kč za každý účet
        Druhý a další příkaz ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě 50 Kč
        Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání vkladu 0,75 %, min. 50 Kč 0,75 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč - -
        Zřízení zástavního práva k pohledávce na termínovaném vkladu 1 000 Kč + 1 000 Kč za každou hodinu práce i započatou
        Aktuální sazby pojištění ke spotřebitelskému úvěru pro úvěry sjednané do 30. 4. 2017
        Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 – Základní (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) 4,5 % z měsíční úvěrové splátky
        Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 2 – Standardní (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ pracovní neschopnosti) 6,5 % z měsíční úvěrové splátky
        Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 3 – Rozšířená (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) 9,5 % z měsíční úvěrové splátky

        Hypoteční úvěry

        Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční bankou, a.s., platný pro smlouvy uzavřené do 30. 11. 2016. Níže uvedené poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky se vztahují na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB.